Kiedy oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów – art. 89 ust. 1 pkt. 8 pzp

0
1281

art. 89 ust. 1 pkt 8 (pdf)

Dzisiejszy wpis to kontynuacja serii opracowań dotyczących przesłanek odrzucenia oferty, a dotyczy konkretnie wskazanej w art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych przesłanki związanej z nieważnością oferty na podstawie odrębnych przepisów. Kluczowe dla zastosowania tej przesłanki jest więc stwierdzenie, że dana oferta jest nieważna na podstawie konkretnego przepisu prawa stanowiącego o nieważności czynności, jaką jest złożenie tej oferty.

Najlepszą bazą do dokładnej analizy i kluczem do prawidłowego zastosowania przesłanki odrzucenia oferty, jest oparcie się na orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej. Dlatego też tradycyjnie podstawą dzisiejszego opracowania jest przegląd najnowszego orzecznictwa w zakresie art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Cytowane wyroki dobrałam w taki sposób, aby odnieść się do najczęściej powtarzających się stanów faktycznych, w których następuje stwierdzenie, że dana oferta jest nieważna. Przytoczone cytaty pozwolą na zrozumienie zasady stosowania art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Poza tym nadają się również doskonale do zacytowania w przypadku konieczności odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jednocześnie proponuję zwrócić szczególną uwagę na zaznaczony kolorem czerwonym cytat z wyroku Krajowej Izby Odwoławczej KIO 2200/16. Wyrok ten tylko pośrednio dotyczy przesłanki odrzucenia  z art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. W dzisiejszym opracowaniu znalazł się natomiast dlatego, że w bardzo jasny sposób wskazuje czym jest oferta i jak należy traktować oświadczenia bardzo często znajdujące się w formularzach ofertowych, a nie wpływające na treść oferty. Zdecydowanie polecam lekturę tego cytatu, ponieważ problem co zrobić z brakującym oświadczeniem na formularzu ofertowym – zdarza się bardzo często.

 

Przydatnej lektury!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here