Kiedy oferta jest niezgodna z ustawą? – art. 89 ust. 1 pkt 1 pzp

0
1789

art. 89 ust. 1 pkt 1 – oferta niezgodna z ustawą (pdf)

Tematem tego wpisu jest kolejna przesłanka odrzucenia oferty zawarta w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych czyli nakładająca na zamawiającego obowiązek odrzucenia oferty, która jest niezgodna z ustawą.

Podstawowy problem związany z tą przesłanką odrzucenia to określenie co należy rozumieć pod pojęciem ustawy. Czy jest to tylko ustawa Prawo zamówień publicznych czy też każda ustawa obowiązująca w systemie prawnym? W odpowiedzi na to zapytanie przede wszystkim garść orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej. Rozstrzygnięcie tego pytania jest niezbędne do stwierdzenia czy zaistniała przesłanka odrzucenia tj. czy dana oferta jest niezgodna z ustawą w rozumieniu art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Drugim zagadnieniem związanym z tą przesłanką odrzucenia jest wskazanie na czym ma polegać przywołana w tym przepisie niezgodność. Pytanie o tyle istotne, że zamawiający co do zasady badają zgodność oferty z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Tymczasem do stwierdzenia zaistnienia tej właśnie przesłanki konieczne jest rozróżnienie pomiędzy niezgodnością danej oferty z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia a ofertą, która jest niezgodna z ustawą.

Dlaczego temat jest ważny? Odpowiedź powinna być ta sama co zawsze  – ponieważ art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jest obligatoryjny dla zamawiających. Oznacza to bezwzględny obowiązek odrzucenia oferty, która została oceniona jako niezgodna z ustawą. Dla wykonawców wiedza ta będzie o tyle istotna, by skutecznie móc bronić prawidłowości własnej oferty.

 

Przydatnej lektury!

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here