Manipulacja wyceną / ceną oferty jako czyn nieuczciwej konkurencji – art. 89 ust. 1 pkt 3 pzp

0
1291

 

Kliknij i pobierz opracowanie

Dzisiejszy temat dotyczy działań, które wydaje mi się, są często podejmowane przez wykonawców tj. wyceny oferty w sposób uwzględniający przyjęte przez zamawiającego kryteria i ich punktację. Takie działanie co do zasady jest oczywiste, bowiem składając oferty wykonawcy chcą uzyskać zamówienie czyli jak najwyższą ocenę w ramach przyjętych kryteriów. Wyceną oferty stanowiącą manipulację i tym samym czyn nieuczciwej konkurencji jest natomiast dokonanie jej w sposób całkowicie nierealny, a wynikający wyłącznie z zamiaru maksymalnego zwiększenia otrzymanych w ramach oceny ofert punktów. Granica wydaje się dość płynna, ale badanie ofert pod tym względem jest niezbędne. Wynika to z tego, że stosowanie art. 89 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych i tym samym ewentualne odrzucenie oferty jest obligatoryjne w przypadku zaistnienia przesłanek w tym przepisie wskazanych.

Załączone opracowanie zawiera stosunkowo obszerne cytaty wyroków Krajowej Izby Odwoławczej, które dość precyzyjnie wskazują czym jest manipulacja ceną. Zawierają również prostą, ale bardzo trafną ocenę dlaczego manipulacja wyceną / ceną oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.  Naprawdę warto z tymi wyrokami się zapoznać. Cytaty są większe niż zazwyczaj, aby wskazać na czym w konkretnych przypadkach polegało działanie wykonawców.

Podkreślenia też wymaga, że orzecznictwo jest jednolite w zakresie oceny takich działań wykonawcy i  manipulacja wyceną / ceną oferty uznawana jest za czyn nieuczciwej konkurencji. Oczywiście pod warunkiem wykazania przez zamawiającego tak ukierunkowanego działania wykonawcy. Zasadnym wydaje się przyjęcie, że do badania ofert pod tym względem konieczna jest dokonana po kątem manipulacji ocena poszczególnych elementów oferty.

Szczególnie wartym zwrócenia uwagi jest działanie wykonawcy polegające na przerzuceniu kosztów zmiennych (niepewnych) do pozycji, które na pewno zostaną zrealizowane i wskazanie takiego działania również jako czynu nieuczciwej konkurencji. Ten przypadek szczególnie istotny będzie dla zamawiającego. W przypadku takiego postępowania wykonawcy może się okazać, że cena pozornie według przyjętych kryteriów oceny ofert najkorzystniejsza – jest w istocie dużo droższa.

Ponieważ skutki czynu nieuczciwej konkurencji w zakresie manipulacji wyceną / ceną oferty mogą być naprawdę poważne zarówno dla zamawiającego jak i pozostałych wykonawców – zdecydowanie polecam zapoznanie się z dzisiejszą ściągą.

 

Przydatnej lektury!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here