Minimalny roczny obrót jako warunek udziału w postępowaniu – zagrożenia

0
1370

minimalny roczny obrót – zagrożenia (pdf)

Nowelizacja wprowadzona ustawą z dnia 22 czerwca 2016r o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła roczny obrót jako dopuszczalny warunek udziału w postępowaniu. Zamawiający może więc w specyfikacji istotnych warunków zamówienia określić minimalny roczny obrót, który stanowić będzie warunek udziału z zakresu sytuacji finansowej lub ekonomicznej.

 

Ustawa prawo zamówień publicznych nie wprowadza jednak definicji obrotu rocznego ani nie określa żadnych wskazówek do sposobu wyliczenia lub zdefiniowania obrotu. W efekcie zamawiający zmuszony jest przyjąć w tym zakresie definicję obrotu występującą na gruncie rachunkowości. To z kolei może powodować komplikacje… Zamawiający nie zawsze mają odpowiednią wiedzę z zakresu rachunkowości, a zawierzenie sformułowaniu zawartemu w art. 22c ust. 1 pkt. 1 ustawy pzp może spowodować zaskoczenie na etapie realizacji zamówienia. Kondycja finansowa wykonawcy może się okazać gorsza, niż wskazywałby na to podany w ofercie minimalny roczny obrót wykonawcy.

 

Załączona ściąga ma dostarczyć zamawiającemu w przystępny sposób niezbędnej wiedzy czym jest „obrót” oraz co on tak naprawdę oznacza.  Nie chodzi bowiem o to, że warunek dotyczący minimalnego obrotu rocznego jest zupełnie zbędny lub wprowadzający w błąd. Konieczne jest wyłącznie dobre jego zrozumienie, aby zamawiający w pełni świadomie mógł z niego skorzystać. Kluczem jest tutaj postawienie sobie na wstępie pytania – jakiego aspektu sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawcy zamawiający po tym warunku oczekuje. Jeśli zamawiający zdobędzie wiedzę czym jest obrót i co on wskazuje, będzie w stanie świadomie go określić lub z niego zrezygnować. Zawsze jednak uniknie zaskoczenia na etapie realizacji w sytuacji, gdy w stan upadłości zostanie postawiony wykonawca, którego roczny obrót był bardzo wysoki.

 

Proponuję wykorzystać zawartą w ściądze wiedzę i świadomie wykorzystywać minimalny roczny obrót jako warunek udziału w postępowaniu.

 

Przydatnej lektury!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here