O mnie

Kim jestem…

Nazywam się Agnieszka Gwóźdź – Kuzior.

Z wykształcenia jestem prawnikiem, posiadam tytuł radcy prawnego i wpis na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach.

Zamówieniami publicznymi zajmuję się od 2003 roku pracując po stronie zamawiającego będącego jednostką budżetową. Początkowo pracowałam na stanowisku specjalistycznym, na którym do moich obowiązków należało prowadzenie procedur o udzielenie zamówienia publicznego w charakterze przewodniczącego komisji przetargowej. Natomiast od 2013 roku  kieruję pracą zespołu ds. zamówień publicznych – komórki specjalizującej się w prowadzeniu procedur o udzielenie zamówienia publicznego.

W trakcie mojej wieloletniej pracy w obszarze zamówień publicznych zdobyłam duże doświadczenie w prowadzeniu procedur we wszystkich progach wartościowych. Pracując zaś na stanowisku kierowniczym zajmuję się między innymi sprawdzaniem prowadzonych procedur, sporządzam opinie oraz  wspieram merytorycznie inne komórki organizacyjne .

Mam doświadczenie zarówno w wystąpieniach przed Krajową Izbą Odwoławczą, Sądami jak również w procedurach kontrolnych – w tym przed Urzędem Zamówień Publicznych oraz Główną Komisją Orzekającą.

Prowadziłam też szkolenia dla pracowników zamawiającego, dostosowane do zgłoszonych potrzeb.