Odrzucenie oferty na podstawie przesłanki z art. 89 ust. 1 pkt. 7d ustawy Prawo zamówień publicznych

0
1105

art. 89 ust. 1 pkt 7d (pdf)

Załączone dzisiaj do wpisu opracowanie dotyczy przesłanki według mnie bardzo rzadko stosowanej. Jednak biorąc pod uwagę, że mam zamiar przygotować opracowania dla wszystkich przesłanek odrzucenia oferty i wykluczenia wykonawcy – konieczne było stworzenie analizy również dla art. 89 ust. 1 pkt 7d ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przesłanka dotyczy sytuacji, w której zamawiający stwierdza związek pomiędzy wyborem danej oferty a spowodowaniem naruszenia bezpieczeństwa publicznego lub istotnego interesu bezpieczeństwa państwa. Orzecznictwo dotyczące tej przesłanki odrzucenia oferty czyli art. 89 ust. 1 pkt 7d ustawy Prawo zamówień publicznych – jest bardzo sporadyczne.

Charakterystyczne dla tej podstawy odrzucenia jest brak zawarcia w ustawie Prawo zamówień publicznych stosownych definicji bezpieczeństwa publicznego oraz istotnego interesu bezpieczeństwa państwa. Jednak istniejące w tym zakresie orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej wskazuje, że bezpieczeństwo publiczne może być rozumiane bardzo szeroko tj. w aspektach, które w przypadku szybkiej odpowiedzi mogłyby zostać całkowicie pominięte. Dlatego warto jednak na art. 89 ust. 1 pkt. 7d ustawy Prawo zamówień publicznych zwrócić uwagę, bo nigdy nie wiadomo kiedy może zaistnieć konieczność jego zastosowania. Dla zrozumienia znaczenia istotnego interesu bezpieczeństwa państwa przytaczam zaś fragment archiwalnej opinii Urzędu Zamówień Publicznych, która w tym zakresie – w mojej ocenie – pozostaje aktualna.

Proszę również zwrócić uwagę na konieczność wykazania bezpośredniego skutku wybrania danej oferty w postaci naruszenia bezpieczeństwa publicznego lub istotnego interesu bezpieczeństwa państwa oraz braku możliwości uniknięcia powyższego naruszenia w inny sposób niż poprzez odrzucenie tej oferty. Niewystarczającym jest więc wyłącznie przywołanie hasła bezpieczeństwa publicznego lub pominięcie innych możliwości uniknięcia naruszenia niż odrzucenie oferty. Również w tym zakresie analiza możliwości powinna być bardzo szeroka.

Biorąc powyższe pod uwagę, zdecydowanie polecam zapoznanie się z przesłanką odrzucenia oferty z art. 89 ust. 1 pkt 7d ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Przydatnej lektury!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here