Odwołanie – schemat czynności od wniesienia do rozprawy

0
1453

procedura po wniesieniu odwołania (pdf)

Odwołanie stanowi jeden ze środków ochrony prawnej przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych. Wniesienie odwołania stanowi zaś moment rozpoczęcia postępowania odwoławczego, którego zakończeniem jest wydanie orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą.

Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych regulują oczywiście dokonanie wszystkich wymaganych czynności przez zamawiającego jak i wykonawców. W przypadku jednak, gdy odwołanie jest sporadycznym wydarzeniem dla zamawiającego, obowiązkowe czynności w postępowaniu wcale nie muszą być dla tego zamawiającego oczywistością. W takim przypadku konieczna byłaby analiza wszystkich przepisów ustawy pzp dotyczących odwołania i ustalenie kolejności wykonywania czynności. Postępowanie odwoławcze zobowiązuje bowiem do dokonania czynności, których pominięcie może wywołać dla zamawiającego negatywne konsekwencje. Ważna jest również kolejność podejmowanych czynności, ich forma, termin wykonania, a także skutki jakie wywołają. Wbrew pozorom pomiędzy wniesieniem odwołania a otwarciem rozprawy przed Krajową Izbę Odwoławczą konieczne jest wykonanie wielu istotnych czynności. W żadnym wypadku nie jest to okres „martwy”.

Dzisiejsza ściąga ma przybliżyć właśnie ten okres pomiędzy wniesieniem odwołania a otwarciem rozprawy. Przyjęłam formę tabeli z wyszczególnieniem czynności oraz przywołaniem przepisów, które je wprowadzają. Celem ściągi nie jest szczegółowe omówienie poszczególnych czynności, ale stworzenie wyłącznie syntetycznego opracowania pozwalającego na szybkie sprawdzenie, czy wszystkie czynności zostały wykonane. Ma też wskazywać przepisy wprowadzające obowiązek wykonania najważniejszych czynności czyli być funkcjonalną podpowiedzią.

Dla zamawiającego dzisiejsze opracowanie może stanowić usystematyzowanie wiedzy i przybliżenie przepisów, o których nie wolno „zapomnieć” w trakcie postępowania odwoławczego. W przypadku zaś wniesienia odwołanie może być łatwo dostępną podpowiedzią w zakresie czynności do wykonania jak i przepisów je wprowadzających.

Dla wykonawców ściąga może natomiast być przybliżeniem procesu jaki zachodzi po wniesieniu odwołania ze wskazaniem jakich czynności wykonawca może spodziewać się ze strony zamawiającego.

Zaznaczam jednocześnie, że załączona ściąga nie jest wyczerpującym opracowaniem każdej z tych czynności ani nie zawiera wszystkich wskazówek do ich prawidłowego wykonania. Ściąga jest wyłącznie krótkim opracowaniem – zestawieniem przepisów niezbędnych do uwzględnienia na tym etapie postępowania odwoławczego.

 

Przydatnej lektury!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here