Omyłka rachunkowa a błąd w obliczeniu ceny – różnice i zasady postępowania

0
1502

omyłki a błędy (pdf)

W załączeniu tym razem opracowanie dotyczące dwóch przepisów tj. art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych i art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przedmiotem regulacji jest odpowiednio oczywista omyłka rachunkowa oraz błąd w obliczeniu ceny.

W potocznym znaczeniu i codziennej praktyce omyłka rachunkowa i błąd w obliczeniu ceny traktowane są jako równoważne i używane zamiennie. Tymczasem przywołane powyżej przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, a za nimi również orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej oraz sądów powszechnych, przypisują im zupełnie inne znaczenie i przede wszystkim skutki. Konieczne jest więc poznanie zakresu obu pojęć szczególnie w świetle orzecznictwa, aby jednoznacznie rozgraniczyć oba pojęcia.

To rozgraniczenie powoduje, że zarówno omyłka rachunkowa jak i błąd w obliczeniu ceny wymagają całkowicie odmiennego postępowania zamawiającego oraz dokonywanej w tym zakresie oceny oferty. Również dla wykonawców jest to kwestia bardzo istotna, ponieważ bez jej znajomości trudno będzie ocenić prawidłowość postępowania zamawiającego oraz ewentualnie dochodzić innego rozstrzygnięcia w stosunku do własnej oferty.

Dlatego dzisiejsza ściąga przywołuje oba przepisy, podaje najważniejsze kwestie związane z tymi pojęciami oraz dla uzasadnienia wskazuje zbiór najnowszego orzecznictwa. Myślę, że wybrane przeze mnie do dzisiejszego opracowania wyroki Krajowej Izby Odwoławczej oraz Sądu Okręgowego pozwolą przede wszystkim na zrozumieniu różnic pomiędzy oboma pojęciami. Ponadto wskazują również prawidłowe postępowanie zamawiającego w poszczególnych przypadkach.

W związku z powyższym według mnie dzisiejsza ściąga powinna być bardzo przydatna w codziennej praktyce zarówno dla zamawiających jak i wykonawców. Zarówno zaś omyłka rachunkowa jak i błąd w obliczeniu ceny powinny być w oparciu o tą ściągę łatwe do rozróżnienia, podobnie jak wskazanie prawidłowego toku postępowania w związku ze stwierdzeniem ich zaistnienia.

 

Przydatnej lektury!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here