Opublikowanie ogłoszenia i SIWZ w przetargu nieograniczonym poniżej progu unijnego

0
1192

opublikowanie ogłoszenia i SIWZ -(pdf)

Załączona do wpisu ściąga została zainspirowana poprzednim wpisem o wypełnieniu protokołu w zakresie opublikowania ogłoszenia. Opublikowanie ogłoszenia i SIWZ reguluje kilka przepisów, które rzutują na prawidłowość wszczęcia postępowania.

Celowo do dzisiejszego wpisu wybrałam ograniczony zakres, a więc przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej progu unijnego. Z założenia publikowane ściągi mają być stosunkowo krótkie i proste w wykorzystaniu. Dlatego dopiero w następnym wpisie załączę opracowanie dla przetargu nieograniczonego powyżej progu unijnego.

Opublikowanie ogłoszenia i SIWZ, a więc wszczęcie przetargu nieograniczonego, może przy dokładnej analizie przepisów pzp okazać się bardziej skomplikowane niż się to może wydawać. Poza tym zapewnienie prawidłowości prowadzonej procedury wymaga również zgodnego z przepisami pzp wszczęcia postępowania. Świadczy o tym między innymi właśnie przewidziana w protokole z postępowania informacja o czynności zamawiającego w tym zakresie. Poza tym opublikowanie ogłoszenia i SIWZ warunkują datę wszczęcia postępowania, co jest niezwykle istotne w szczególności dla obliczenia minimalnego terminu składania ofert.

Z przepisów ustawy prawo zamówień publicznych wyłania się również określona struktura czynności w zakresie wszczęcia postępowania, a więc między innymi opublikowania ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ. Tymczasem przepisy regulujące te czynności występują w różnych „miejscach” ustawy pzp, częściowo pokrywają się dla postępowań powyżej i poniżej progu unijnego. Oznacza to, że chcąc prawidłowo wszcząć postępowanie konieczna jest dobra znajomość tych przepisów, a przede wszystkim ich właściwe zrozumienie. Dopiero taka wiedza pozwoli na przyswojenie sobie struktury tej części postępowania i co za tym idzie, swobodę w prowadzeniu tej części procedury. Myślę, że ta wiedza będzie przydatna również dla wykonawców, ponieważ może w się w każdej chwili okazać niezbędna do sprawdzenia prawidłowości postępowania zamawiającego.

Załączona ściąga to ponownie forma tabeli przedstawiająca w poszczególnych wierszach konieczne do wykonania czynności – oczywiście we właściwej kolejności. Zawiera również przywołanie przepisów regulujących te czynności oraz uwagi związane z prawidłowym rozumieniem danego przepisu. Proponuję więc zapoznanie się z dzisiejszą ściągą, co ułatwi również zrozumienie bardziej skomplikowanego procesu dla wszczęcia przetargu nieograniczonego powyżej progu unijnego.

 

Przydatnej lektury!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here