Opublikowanie ogłoszenia i SIWZ w przetargu nieograniczonym poniżej progu unijnego

opublikowanie ogłoszenia i SIWZ -(pdf)

Załączona do wpisu ściąga została zainspirowana poprzednim wpisem o wypełnieniu protokołu w zakresie opublikowania ogłoszenia. Opublikowanie ogłoszenia i SIWZ reguluje kilka przepisów, które rzutują na prawidłowość wszczęcia postępowania.

Celowo do dzisiejszego wpisu wybrałam ograniczony zakres, a więc przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej progu unijnego. Z założenia publikowane ściągi mają być stosunkowo krótkie i proste w wykorzystaniu. Dlatego dopiero w następnym wpisie załączę opracowanie dla przetargu nieograniczonego powyżej progu unijnego.

Opublikowanie ogłoszenia i SIWZ, a więc wszczęcie przetargu nieograniczonego, może przy dokładnej analizie przepisów pzp okazać się bardziej skomplikowane niż się to może wydawać. Poza tym zapewnienie prawidłowości prowadzonej procedury wymaga również zgodnego z przepisami pzp wszczęcia postępowania. Świadczy o tym między innymi właśnie przewidziana w protokole z postępowania informacja o czynności zamawiającego w tym zakresie. Poza tym opublikowanie ogłoszenia i SIWZ warunkują datę wszczęcia postępowania, co jest niezwykle istotne w szczególności dla obliczenia minimalnego terminu składania ofert.

Z przepisów ustawy prawo zamówień publicznych wyłania się również określona struktura czynności w zakresie wszczęcia postępowania, a więc między innymi opublikowania ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ. Tymczasem przepisy regulujące te czynności występują w różnych „miejscach” ustawy pzp, częściowo pokrywają się dla postępowań powyżej i poniżej progu unijnego. Oznacza to, że chcąc prawidłowo wszcząć postępowanie konieczna jest dobra znajomość tych przepisów, a przede wszystkim ich właściwe zrozumienie. Dopiero taka wiedza pozwoli na przyswojenie sobie struktury tej części postępowania i co za tym idzie, swobodę w prowadzeniu tej części procedury. Myślę, że ta wiedza będzie przydatna również dla wykonawców, ponieważ może w się w każdej chwili okazać niezbędna do sprawdzenia prawidłowości postępowania zamawiającego.

Załączona ściąga to ponownie forma tabeli przedstawiająca w poszczególnych wierszach konieczne do wykonania czynności – oczywiście we właściwej kolejności. Zawiera również przywołanie przepisów regulujących te czynności oraz uwagi związane z prawidłowym rozumieniem danego przepisu. Proponuję więc zapoznanie się z dzisiejszą ściągą, co ułatwi również zrozumienie bardziej skomplikowanego procesu dla wszczęcia przetargu nieograniczonego powyżej progu unijnego.

 

Przydatnej lektury!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *