Opublikowanie ogłoszenia i SIWZ w przetargu nieograniczonym powyżej progu unijnego

1
1323

opublikowanie ogłoszenia i SIWZ cz. II -(pdf)

Zgodnie z zapowiedzią zawartą w poprzednim wpisie – dzisiaj zamieszczam ściągę z czynności związanych z opublikowaniem ogłoszenia i SIWZ w przetargu nieograniczonym powyżej progu unijnego. Razem obie ściągi będą stanowiło całość związaną ze wszczęciem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie opublikowania ogłoszenia i SIWZ.

Dla zamówień o wartości szacunkowej powyżej progu unijnego przewidziana została obligatoryjna publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Dokonanie jednak tej publikacji oraz wszczęcie postępowania o zamówienie wiąże się z większą ilością czynności i przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, które w tych czynnościach należy uwzględnić. Poza tym bardzo istotna jest kolejność wykonywania tych czynności, co bezpośrednio wynika z treści właściwych przepisów.

Załączona ściąga ma więc uporządkować przepisy regulujące te czynności aby zapewnić, że opublikowanie ogłoszenia i SIWZ będzie zgodne z wymogami ustawy prawo zamówień publicznych. Poza tym ma stanowić swoisty drogowskaz szczególnie dla osób rozpoczynających pracę w zakresie zamówień publicznych lub rzadko prowadzących procedury powyżej progu unijnego.

Poniżej link do ściągi dotyczącej przetargu nieograniczonego poniżej progu unijnego.

Opublikowanie ogłoszenia i SIWZ w przetargu nieograniczonym poniżej progu unijnego

Przydatnej lektury!

 

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here