Omyłka rachunkowa a błąd w obliczeniu ceny – różnice i zasady postępowania

omyłki a błędy (pdf) W załączeniu tym razem opracowanie dotyczące dwóch przepisów tj. art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych i art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przedmiotem regulacji jest odpowiednio oczywista omyłka rachunkowa oraz błąd w obliczeniu ceny. W potocznym znaczeniu i codziennej praktyce omyłka rachunkowa i błąd w obliczeniu ceny traktowane są jako równoważne i używane … Continue reading Omyłka rachunkowa a błąd w obliczeniu ceny – różnice i zasady postępowania

Zamówienia publiczne do 30 000 euro – jak przygotować i czytać regulamin?

zamówienia do 30 000 euro (pdf) Załączone tym razem opracowanie powstało na prośbę Czytelniczki i w założeniu miało omawiać zamówienia publiczne o wartości szacunkowej do 30 000 euro ze względu na opracowanie i stosowanie regulaminu dla tych zamówień. Nie jest to w żadnym wypadku przykładowy do stosowania regulamin udzielania zamówień o wartości do 30 000 euro. Takich wzorcowych regulaminów jest do pobrania w internecie wystarczająco dużo, w … Continue reading Zamówienia publiczne do 30 000 euro – jak przygotować i czytać regulamin?

Czy dopuszczalne jest sumowanie umów zrealizowanych przez jednego wykonawcę?

sumowanie umów (pdf) Dzisiejsze opracowanie zawiera ostatni do omówienia aspekt związany z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 4 maja 2017r. w sprawie C-387/14 Esaprojekt sp. z o.o. – tj. sumowanie umów zrealizowanych przez jednego wykonawcę celem wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu. W mojej ocenie jest to bardzo ważne zagadnienie zarówno dla zamawiających jak i wykonawców. Sumowanie umów w celu wykazania spełnienia warunku udziału … Continue reading Czy dopuszczalne jest sumowanie umów zrealizowanych przez jednego wykonawcę?

Dysponowanie doświadczeniem konsorcjum przez wykonawcę – zmiany

doświadczenie członka konsorcjum (pdf) Tym razem przedstawiam opracowanie o kolejnym aspekcie będącym konsekwencją wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 4 maja 2017r. w sprawie C-387/14 Esaprojekt sp. z o.o. Oprócz zagadnienia przedstawianego przeze mnie poprzednio, Trybunał Sprawiedliwości ocenił również dysponowanie doświadczeniem konsorcjum przez wykonawcę, który był członkiem tego konsorcjum i jednocześnie w nowym postępowaniu ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego samodzielnie tj. bez pozostałych członków … Continue reading Dysponowanie doświadczeniem konsorcjum przez wykonawcę – zmiany

Sumowanie doświadczenia celem wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu

sumowanie doswiadczenia (pdf) W dzisiejszym wpisie bardzo ważny moim zdaniem temat czyli sumowanie doświadczenia w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Nie można powiedzieć by była to kwestia pojawiająca się w każdym postępowaniu, ale z całą pewnością w sporej części postępowań zamawiający spotyka się z próbą wykazania spełnienia warunku poprzez sumowanie doświadczenia w różnych możliwych konfiguracjach. Trzeba przyznać, że prawidłowe rozstrzygnięcie dopuszczalności tej kwestii … Continue reading Sumowanie doświadczenia celem wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu

Jak skutecznie udzielić wyjaśnień przy podejrzeniu rażąco niskiej ceny (kosztu)

rażąco niska cena -wyjaśnienia (pdf) Pytając ostatnio czego brakuje na blogopzp.pl, otrzymałam ciekawą odpowiedź – materiałów dla wykonawców. Faktycznie blog w jakiś naturalny sposób skierował się w stronę zamawiających, mimo że w założeniu miał być przeznaczony dla obu stron. Czytelniczka zaproponowała między innymi dzisiejszy temat właśnie jako odpowiedź na potrzeby wykonawców. Dlatego tym razem ściąga ze wskazówkami do opracowania wyjaśnień składanych przy podejrzeniu rażąco niskiej … Continue reading Jak skutecznie udzielić wyjaśnień przy podejrzeniu rażąco niskiej ceny (kosztu)

Jak skutecznie zrealizować uzupełnienie dokumentów z art. 26 ust. 3 pzp i art. 22a ust. 6 pzp?

art. 22a ust. 6 – art. 26 ust. 3 (pdf) Pomysł na dzisiejszy temat wpisu powstał po lekturze opinii Urzędu Zamówień Publicznych w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2017 r. C-387/14 ws. Esaprojekt. Głównym tematem tej opinii jest natomiast relacja art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych i art. 22a ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wzajemny stosunek … Continue reading Jak skutecznie zrealizować uzupełnienie dokumentów z art. 26 ust. 3 pzp i art. 22a ust. 6 pzp?

Unieważnienie postępowania – przesłanki z art. 93 pzp i Protokół z postępowania (pkt. 19)

unieważnienie postępowania i pkt. 19 protokołu (pdf) Tym razem jako temat opracowania kolejny punkt protokołu z postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. I ponownie ponieważ punkt jest stosunkowo prosty, jako dodatek przegląd przesłanek pozwalających na unieważnienie postępowania tj. analiza art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych w części określającej przesłanki unieważnienia. Bezwzględnego podkreślenia wymaga fakt, że przesłanki dopuszczające unieważnienie postępowania i wskazane w art. 93 ustawy … Continue reading Unieważnienie postępowania – przesłanki z art. 93 pzp i Protokół z postępowania (pkt. 19)