Unieważnienie postępowania – przesłanki z art. 93 pzp i Protokół z postępowania (pkt. 19)

unieważnienie postępowania i pkt. 19 protokołu (pdf) Tym razem jako temat opracowania kolejny punkt protokołu z postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. I ponownie ponieważ punkt jest stosunkowo prosty, jako dodatek przegląd przesłanek pozwalających na unieważnienie postępowania tj. analiza art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych w części określającej przesłanki unieważnienia. Bezwzględnego podkreślenia wymaga fakt, że przesłanki dopuszczające unieważnienie postępowania i wskazane w art. 93 ustawy … Continue reading Unieważnienie postępowania – przesłanki z art. 93 pzp i Protokół z postępowania (pkt. 19)

Jak uzasadnić tryb z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 pzp?

art. 67 ust. 1 pkt. 1 pzp W dzisiejszym wpisie załączam opracowanie będące wstępem i analizą dla orzecznictwa, które zostanie przesłane jako piątkowy newsletter. Tryb z wolnej ręki, z uwagi na swój szczególny charakter i skutki związane z wyłączeniem konkurencji w postępowaniu, wymaga szczególnie dopracowanego uzasadnienia. Właśnie to uzasadnienie pozwala zamawiającemu obronić się w razie badania spełnienia przesłanek jego zastosowania w przypadku kontroli. Art. 67 … Continue reading Jak uzasadnić tryb z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 pzp?

Newsletter nr 2 – informacja

Witam, W piątek, czyli 22.09.2017r  o godz. 11.00 zostanie rozesłany nowy newsletter. Temat to orzecznictwo do przesłanki zastosowania trybu z wolnej ręki z art. 67 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Każdy kto miałby jeszcze ochotę otrzymać ten newsletter może się zapisać na stronie www.blogopzp.pl. Przypominam tylko, że po zapisaniu konieczne jest potwierdzenie tego w ramach otrzymanej wiadomości na adres email. Bez tego … Continue reading Newsletter nr 2 – informacja

Co oznacza i jak ustalić aktualność dokumentów składanych przez wykonawcę?

jak ustalić aktualność dokumentów (pdf) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy  w postępowaniu o udzielenie zamówienia – wskazuje w § 2 pkt. 4 i § 5 terminy odnoszące się do określonych dokumentów. Jednocześnie ustawa Prawo zamówień publicznych posługuje się sformułowaniem aktualności na dzień złożenia dokumentu zamawiającemu i aktualności na dzień składania ofert … Continue reading Co oznacza i jak ustalić aktualność dokumentów składanych przez wykonawcę?

Uzupełnienie, poprawienie, wyjaśnienie JEDZ i oświadczenia z art. 25a ust. 1 pzp

JEDZ i oświadczenie z art. 25a ust. 1 Do dzisiejszej ściągi zabierałam się już od dłuższego czasu. Głównie dlatego, że sama chciałam zgłębić ten temat i wiedzieć co zrobić gdy JEDZ lub oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ma braki, błędy lub jest niejasne. Wydaje się, że ich uzupełnienie, poprawienie i wyjaśnienie nie powinno budzić wątpliwości. Jednak w praktyce pojawia się … Continue reading Uzupełnienie, poprawienie, wyjaśnienie JEDZ i oświadczenia z art. 25a ust. 1 pzp

Jak określić kryteria oceny ofert – art. 91 ustawy Prawo zamówień publicznych

art. 91 ust. 2 pzp – analiza (pdf) W dzisiejszym wpisie nowa ściąga – dalszy ciąg analizy art. 91 ustawy Prawo zamówień publicznych, czyli kryteria oceny ofert. Konkretnie zaś ściąga dotyczy tego, co może stanowić kryteria oceny ofert i jak zastosować w szczególności art. 91 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jako praktyk doskonale znam problemy z określeniem kryteriów, w szczególności w stosunku do przedmiotu … Continue reading Jak określić kryteria oceny ofert – art. 91 ustawy Prawo zamówień publicznych

Art. 91 ust. 2a pzp – orzecznictwo i Protokół z postępowania (pkt. 18)

art. 91 ust. 2a pzp i pkt. 18 protokołu (pdf) Tym razem dalszy ciąg protokołu z postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego tj. pkt. 18. Wydaje się, że ten punkt jest trochę bardziej skomplikowany od ostatnio omawianych. Jednocześnie nie powinien chyba sprawiać większych kłopotów. Gdyby jednak ktoś miał problem z tym punktem bardzo proszę o informację! Wskazówki stworzyłam według własnego doświadczenia. Dodatkowo w ściądze orzecznictwo … Continue reading Art. 91 ust. 2a pzp – orzecznictwo i Protokół z postępowania (pkt. 18)

Analiza art. 6a ustawy Prawo zamówień publicznych

analiza art. 6a pzp Tym razem wpis, oczywiście wraz z załączoną ściągą, dotyczący art. 6a ustawy Prawo zamówień publicznych. W mojej ocenie przepis bardzo przydatny dla zamawiającego i dający się wykorzystać szczególnie w trudnych sytuacjach. Dlatego myślę, że każdy zamawiający ten przepis powinien znać. Nie da się jednak ukryć, że przepis budzi również kontrowersje. W szczególności biorąc pod uwagę opinię Urzędu Zamówień Publicznych, którą koniecznie … Continue reading Analiza art. 6a ustawy Prawo zamówień publicznych