Podpis czytelny – podpis nieczytelny – parafa. Kiedy oferta jest prawidłowo złożona?

0
1260

podpis (pdf)

Tym razem temat, który w zasadzie posiada ugruntowane orzecznictwo i jednocześnie jest jednym z pierwszych elementów sprawdzanych przez zamawiającego czyli podpis złożony na ofercie.

Podpis stanowi element warunkujący ważność złożonej oferty. Wiadomo też, że może być czytelny lub nieczytelny. Może też zostać złożony przy pomocy różnych materiałów piśmienniczych (pióro, długopis, ołówek). Istnieje też coś takiego jak parafa, również w pewnym zakresie identyfikująca daną osobę.  Z uwagi na powyższe i skutek w postaci ważności lub nieważności oferty, konieczna jest dobra znajomość tematu.

Dlatego w dzisiejszym wpisie załączam opracowanie porządkujące wiedzę i orzecznictwo omawiające podpis złożony na ofercie. Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej w zasadzie powołuje się na orzecznictwo Sądu Najwyższego. Wybrałam więc takie orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, które powołują się na odpowiednie wyroki Sądu Najwyższego i zawierają stosowne cytaty.

Myślę, że dzisiejsze opracowanie pozwoli szybko rozwiać wątpliwości, które mogą się pojawić jeżeli na ofercie podpis jest nieczytelny lub ma inne braki. Tą wiedzę zdecydowanie powinni posiadać zarówno zamawiający jak i wykonawcy. Tym ostatnim wiedza ta jest niezbędna do prawidłowego złożenia oferty, a także do ewentualnego przeprowadzenia skutecznej obrony już złożonej oferty – jeżeli są do tego podstawy w danym stanie faktycznym.

 

Przydatnej lektury!

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here