Podwykonawcy w zamówieniach publicznych – cz. II: realizacja zamówienia

0
758

podwykonawcy w realizacji umowy – pdf (ściąga)

W tym wpisie ściąga stanowiąca ciąg dalszy poprzedniego wpisu, a więc dalej o podwykonawcy w zamówieniach publicznych. Tym razem o przepisach prawa zamówień publicznych regulujących udział podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia, czyli po zawarciu umowy o zamówienie publiczne.

Stosowanie przepisów dotyczących tej kwestii wymaga ostrożności i uwzględnienia ich na każdym etapie realizacji zamówienia. Ściąga zawiera zestawienie przepisów z przywołaniem regulowanego zakresu i podkreśleniem najważniejszych elementów. Umożliwia szybkie sprawdzenie, jakie przepisy ustawy pzp dotyczą danego zagadnienia i wskazują na obowiązki zamawiającego i wykonawcy.

Opracowanie nie ma na celu zastąpienia stosowania ustawy pzp, ale ma ułatwić jej stosowanie. Przede wszystkim zaś ma pozwolić uniknąć zamawiającemu sytuacji postąpienia niezgodnie z przepisem z powodu „zapomnienia”. Korzystając ze ściągi wystarczy tylko szybkie sprawdzenia jakich czynności zgodnie z ustawą pzp należy dokonać, aby o żadnym przepisie dotyczącym podwykonawcy nie zapomnieć.

Razem z poprzednio opublikowaną ściągą stanowi zestawienie wszystkich przepisów ustawy prawo zamówień publicznych dotyczących udziału podwykonawcy w zamówieniach publicznych.

Przydatnej lektury!

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here