Potencjał podmiotu trzeciego – schemat czynności w postępowaniu

0
902

schemat czynności dotyczących dysponowania potencjałem podmiotu trzeciego (pdf)

Potencjał podmiotu trzeciego – przepisy ustawy prawo zamówień publicznych regulują sposób badania oferty wykonawcy, który wykazuje spełnienie warunku lub warunków udziału w postępowaniu poprzez powoływanie się na taki potencjał. Zarówno dla wykonawcy jak i dla zamawiającego oznacza to konieczność podejmowania czynności z uwzględnieniem obowiązujących przepisów regulujących sposób wykazywania się dysponowaniem tym potencjałem jak i badanie jego skuteczności, w tym niepodlegania przez ten podmiot wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

 

Z uwagi jednak na wprowadzenie ostatnią nowelizacją nowej struktury postępowania, w której część dokumentów składana jest dopiero po badaniu i ocenie ofert, skomplikowała się sama procedura. Oznacza to zmianę sposobu badania ofert, a tym samym innego sposobu prowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Niniejszy wpis zawiera kolejną ściągę – ponownie z zakresu dysponowania potencjałem podmiotu trzeciego. W przeciwieństwie jednak do poprzedniego wpisu, tym razem obowiązujące przepisy zostały pogrupowane z uwagi na moment dokonywania poszczególnych czynności w prowadzonej procedurze. W efekcie powstał schemat czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, który ma je uporządkować ułatwiając w ten sposób stosowanie przepisów.

 

Schemat przeznaczony jest zarówno dla zamawiających jak i dla wykonawców. Zawiera bowiem wszystkie czynności przewidziane ustawą prawo zamówień publicznych, do których zobowiązane są obie strony postępowania. Przygotowana ściąga wykorzystuje również dwie opinie Urzędu Zamówień Publicznych, które dotyczą dysponowania potencjałem podmiotu trzeciego. Schemat zawiera najważniejsze fragmenty opinii Urzędu Zamówień Publicznych. Opinie opublikowane są na stronie UZP pod adresem https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/kwalifikacja-podmiotowa-wykonawcow.

 

Przydatnej lektury!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here