Procedura odwrócona – różnice w schemacie postępowania

0
2212
"Where the quiet-coloured end of evening smiles" Robert Browning

art. 24 aa (różnice w procedurze) – pdf

Ustawą z dnia 22 czerwca 2016r o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzona została w art. 24aa ustawy pzp tzw. procedura odwrócona. Stanowi ona zmianę schematu postępowania zamawiającego w zakresie kolejności i zakresu podejmowanych czynności.

Procedura odwrócona jest dla zamawiającego dostępna na zasadzie dobrowolnego wyboru i ustawa pzp nie narzuca w żadnym przepisie obowiązku korzystania z niej. Jedyne ograniczenie to dopuszczenie jej stosowania wyłącznie w przypadku przetargu nieograniczonego.

Wydaje się, że powinna być traktowana jako pewne uproszczenie działań zamawiającego. Pozwala przecież wyeliminować część podejmowanych przez zamawiającego czynności, które w istocie są zbyteczne w świetle całości postępowania i jego ostatecznego wyniku. Tymczasem procedura odwrócona spotyka się z różną oceną – często negatywną. Sądzę, że każdy zamawiający i wykonawca sam powinien wyrobić sobie własną opinię w tym zakresie. Najlepiej na podstawie osobistego doświadczenia.

W mojej ocenie procedura odwrócona jest dla zamawiającego korzystna i „wygodna”. Zwalnia przede wszystkim z pewnych czynności w zakresie badania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia. Z drugiej jednak strony, w przypadku gdy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie wykaże spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw do wykluczenia – procedura w większości wypadków ulegnie wydłużeniu. Doświadczenie w prowadzeniu procedur wskazuje jednak, że każda procedura może ulec skomplikowaniu, a zbieg zdarzeń, działań czy zaniechań wykonawcy może zamawiającego zaskoczyć. Procedura odwrócona określona w art. 24aa ustawy pzp nie jest tutaj wyjątkiem.

Załączona do dzisiejszego wpisu ściąga to schemat czynności w postępowaniu standardowym oraz w postępowaniu odwróconym. Oczywiście zawiera on wyłącznie czynności związane z badaniem i oceną ofert. Poza tym schemat obrazuje pewną „procedurę bazową”, a więc niezawierającą komplikacji jakie w procedurach o udzielenie zamówienia publicznego się zdarzają.

Schemat ma pomóc przeanalizować treść art. 24aa ustawy pzp i zrozumieć istotę odmienności procedury odwróconej. Dlatego w schemacie wyraźnie zaznaczono czynności, które obie te procedury rozróżniają. Zrozumienie procedury odwróconej pozwoli na ocenę zarówno korzyści jak i ewentualnych komplikacji z niej wynikających, a co za tym idzie na podjęcie decyzji o jej wprowadzeniu do procedury.

 

W przypadku stwierdzenia braków lub wątpliwości – proszę o komentarze!!!

 

Przydatnej lektury!

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here