Protokół z postępowania – art. 31a pzp – dialog techniczny

0
1307

art. 31a pzp – wg protokołu z postępowania (pdf)

W dzisiejszym wpisie publikuję drugą część serii dotyczącej prawidłowego wypełnienia protokołu. Tym razem pkt. 3 protokołu czyli procedura określona w art. 31a pzp, w tym dialog techniczny.

Biorąc pod uwagę, że wpis nie ma na celu omawiania szczegółowo wskazanej procedury, nie ma w nim samego jej opracowania. Ściąga skupia się na elementach związanych wyłącznie z prawidłowym wypełnieniem protokołu. Wskazuje przede wszystkim na jakie elementy należy zwrócić uwagę.

Podkreślenia wymaga, że czynności dokonywane w ramach procedury określonej w art. 31a pzp mają miejsce przed wszczęciem postępowania. Oznacza to, że zamawiający podejmując czynności w ramach postępowania musi zdawać sobie sprawę z ich konsekwencji, w tym konieczności podjęcia dodatkowych czynności w sytuacjach przewidzianych w przepisach prawa. Pomijając pewne czynności przed wszczęciem postępowania niemożliwym jest zagwarantowanie prawidłowego przebiegu całości postępowania. Dlatego też dzisiejszym wpisem proponuję szczególne zwrócenie uwagi na przywołane regulacje.

Procedura określona w art. 31a pzp jest bardzo przydatna w przypadku zamówień o skomplikowanym lub niestandardowym dla zamawiającego opisie przedmiotu zamówienia. Każdemu zamawiającemu zdarza się przeprowadzać postępowanie, które obejmuje przedmiot zamówienia nieznany zamawiającemu. Może też się zdarzyć, że z uwagi na zakres danego zamówienia lub postawione przed nim cele, konieczna jest wiedza fachowa i doświadczenie w danym obszarze. To właśnie sytuacje, dla których została przewidziana procedura określona w art. 31a pzp, a w szczególności dialog techniczny. Skorzystanie zaś z tego przepisu pociąga za sobą konieczność ewentualnego zastosowania art. 31d pzp.

Ściąga może też okazać się przydatna dla wykonawców, ponieważ dostarczy wiedzy o obowiązkach zamawiającego. Z obowiązkami zaś zamawiającego skorelowane są uprawnienia wykonawcy, w tym najważniejsze – zasada uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

W związku z powyższym zapraszam do zapoznania się z opracowaną ściągą i skorzystanie z niej w razie potrzeby.

 

Pierwszy wpis dotyczący prawidłowego wypełnienia protokołu znajduje się pod adresem:

http://blogopzp.pl/protokol-z-postepowania-przedmiot-zamowienia-publicznego/

 

Przydatnej lektury!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here