Protokół z postępowania (pkt. 12) – zestawienie ofert

0
1206

zestawienie ofert (pdf)

Dzisiejszy wstęp ponownie będzie krótki, ponieważ dotyczy prostego punktu protokołu z postępowania tj. pkt. 12 – zestawienie ofert.

Zestawienie ofert musi powstać niezwłocznie po dokonaniu przez zamawiającego otwarcia ofert w postępowaniu. Niezwłoczność ta stała się niezbędna i skrócona do minimum z uwagi na treść art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego wymagane do zamieszczenia na stronie zamawiającego informacje w istocie tworzą zestawienie ofert. Jest to o tyle ważne, że usunięta została czynność zwracania się przez wykonawców do zamawiającego o przekazanie informacji z otwarcia ofert tj. zestawienia ofert. Wykonawcy obecnie te informacje pobierają samodzielnie ze strony internetowej zamawiającego.

Wymóg zawarty w protokole jest prosty do spełnienia i w zasadzie nie powinien przysparzać problemów. Pkt. 12 protokołu składa się bowiem z dwóch punktów dotyczących odpowiednio ofert złożonych do postępowania przed i po upływie terminu składania ofert. Podanie wymaganych w protokole informacji stanowi przedmiotowe zestawienie ofert.

Jednocześnie zainteresowanym polecam związaną pośrednio z tym punktem opublikowaną wcześniej ściągę dotyczącą postępowania z ofertą złożoną po terminie składania ofert. Ściąga ta dostępna jest na blogopzp pod adresem: http://blogopzp.pl/zwrocenie-oferty-zlozonej-po-terminie-skladania-ofert-art-84-ust-2-ustawy-pzp/

 

Przydatnej lektury!

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here