Protokół z postępowania (pkt. 4) – osoby wykonujące czynności

0
928

osoby wykonujące czynności – wg protokołu z postępowania (pdf)

Niniejszy wpis zawiera kolejną ściągę z serii o prawidłowym wypełnieniu protokołu. Tym razem pkt. 4 czyli osoby wykonujące czynności zarówno przed wszczęciem postępowania jak i w jego trakcie.

Pkt. 4 protokołu dotyczy zarówno kierownika zamawiającego, członków komisji przetargowej jak również osób wykonujących czynności przed wszczęciem postępowania np. związane z szacowaniem przedmiotu zamówienia. W zasadzie można uznać, że ten punkt protokołu ma za zadanie wskazać wszystkie osoby, które miały udział w przeprowadzeniu postępowania i udzieleniu zamówienia. Nie jest to wyłącznie związane z samą procedurą o udzielenie zamówienia publicznego, ale również z czynnościami przygotowującymi wszczęcie postępowania o zamówienie.

Osoby wykonujące czynności, nie tylko w ramach procedury przetargowej, mają zasadniczy wpływ na przeprowadzone postępowanie, w tym jego prawidłowość i uzyskany dla zamawiającego efekt. Nie da się też ukryć, że osoby wykonujące czynności mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Prawidłowe wypełnienie protokołu w zakresie pkt. 4 wymaga znajomości kilku przepisów ustawy prawo zamówień publicznych oraz umiejętności rozróżnienia poszczególnych czynności w postępowaniu. Przedstawiona w załączeniu ściąga ma zebrać wszystkie niezbędne przepisy i tym samym stanowić zwięzłą pomoc w znalezieniu odpowiedzi jak prawidłowo wypełnić protokół z postępowania.

 

Przydatnej lektury!

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here