Protokół z postępowania (pkt. 5) – ogłoszenie wstępne

0
2286

ogłoszenia pkt. 5 – wg protokołu z postępowania (pdf)

Ogłoszenie wstępne jest jednym z dwóch rodzajów ogłoszenia informacyjnego o planowanym zamówieniu. Drugi rodzaj to okresowe ogłoszenie informacyjne, które zostało przewidziane dla zamówień sektorowych. Podstawą prawną wprowadzającą możliwość zamieszczenia pierwszego ogłoszenia jest art. 13 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, a drugiego art. 135 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.

Protokół z postępowania przewiduje w pkt. 5 wskazanie ewentualnego zamieszczenia ogłoszenia informacyjnego o danym zamówieniu (jeśli miało ono miejsce). W przypadku zamieszczenia takiego ogłoszenia konieczne jest wskazanie zarówno publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jak również na stronie internetowej zamawiającego.  Charakterystyczne jest, że zamawiający chcąc opublikować takie ogłoszenie wstępne na swojej stronie internetowej musi wyodrębnić w tym celu odpowiednie miejsce nazwane „profilem nabywcy”.

Zamawiający nie ma obowiązku publikowania ogłoszeń informacyjnych,  o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy pzp oraz art. 135 ust. 1 ustawy pzp. Jest to wyłącznie prawo zamawiającego, które jednak może stworzyć przesłanki do skrócenia terminu składania ofert. Warunkiem skrócenia tego terminu jest jednak spełnienie wszystkich wskazanych w ustawie pzp wymogów co do takiego ogłoszenia.

Istotnym jest również, że w przypadku opublikowania ogłoszenia informacyjnego zamawiający nie ma obowiązku wszczęcia tego postępowania. W zasadzie jego publikacja nie prowadzi do postania po stronie zamawiającego żadnych obowiązków. Ogłoszenie wstępne lub okresowe ogłoszenie informacyjne dla wykonawców są wyłącznie informacją o planach zamawiającego, zaś dla samego zamawiającego mogą odnieść pozytywny skutek w postaci dopuszczalności skrócenia terminu składania ofert.

Kiedy więc zamawiający na pewno powinien rozważyć opublikowanie ogłoszenia wstępnego? Zdecydowanie w przypadku postępowań, których publikacja może się okazać pilna np. z powodu długotrwałych przygotować do wszczęcia postępowania.

Załączona do dzisiejszego wpisu ściąga zawiera wszystkie informacje niezbędne do ewentualnego opublikowania ogłoszenia informacyjnego o planowanym zamówieniu. Jest krótkim podsumowaniem najważniejszych regulacji prawnych oraz zasad związanych z publikowaniem tych ogłoszeń. Nie stanowi natomiast instrukcji opracowania ogłoszenia wstępnego.

 

Przydatnej lektury!

 

Ps. Załączona ściąga jest również pierwszą, która zawiera odniesienie do zamówień sektorowych. Stąd moje pytanie do Czytelników – czy publikowane przeze mnie ściągi powinny zawierać takie odniesienia do zamówień sektorowych?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here