Protokół z postępowania (pkt. 6) – Ogłoszenie o zamówieniu / zmiana treści ogłoszenia

0
1315

ogłoszenie o zamówieniu – zmiana treści ogłoszenia (pdf)

W dzisiejszym wpisie ciąg dalszy przewodnika po protokole z postępowania – tym razem pkt. 6 czyli ogłoszenie o zamówieniu / zmiana treści ogłoszenia.

Punkt jest stosunkowo prosty do wypełnienia i nie powinien sprawiać problemów zamawiającemu. Jednak pomiędzy wypełnieniem, a pełnym zrozumieniem z czego wpisywane informacje wynikają jest znacząca różnica. Przede wszystkim pełne zrozumienie powinno pozwolić na zachowanie prawidłowości czynności zamawiającego, a więc przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o zamówieniu wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia  stanowi podstawę wszczynanego postępowania o zamówienie publiczne. To na tym fundamencie zamawiający dokonuje wszelkich kolejnych czynności w tym postępowaniu. Samo ogłoszenie o zamówieniu oraz jego opublikowanie odpowiednio w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej stanowi początek postępowania. Przepisy ustawy prawo zamówień publicznych ściśle regulują sposób upublicznienia tych ogłoszeń. Zamawiający chcąc dochować prawidłowości przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, zobowiązany jest przestrzegać również przepisów dotyczących ogłoszenia o zamówieniu.

Załączona ściąga przyporządkowuje do kolejnych informacji wymaganych w protokole odpowiednie przepisy ustawy prawo zamówień publicznych. Warto te przepisy przeanalizować w odniesieniu do zapisów protokołu o zamówieniu i pamiętać o nich w trakcie przygotowywania wszczęcia postępowania. Pozwoli to uniknąć ewentualnych nieprawidłowości. Wypełnienie tego punktu jest pewnego rodzaju barometrem prawidłowości czynności związanych ze wszczęciem postępowania np. informacja o dacie odpowiednio przekazania ogłoszenia do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej lub zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, stanowi datę początkową obliczenia minimalnego terminu składania ofert. Pamiętając o tych przepisach trudniej o popełnienie błędu.

Ściąga w minimalnym zakresie podejmuje temat samego wypełnienia poszczególnych rubryk. Są one po prostu wystarczająco czytelne, a znajomość przepisów ustawy prawo zamówień publicznych i zrozumienie poszczególnych sformułowań, powinny pozwolić na bezproblemowe wypełnienie tego punktu protokołu.

Tak więc dzisiejszą ściągę najlepiej potraktować jako zbiór wskazówek przepisów ustawy prawo zamówień publicznych dotyczących ogłoszenia o zamówieniu, o których zapomnieć po prostu nie można.

 

Przydatnej lektury!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here