Protokół z postępowania (pkt. 7, 8, 9) – SIWZ, art. 22c ust. 2 pzp i art. 24aa pzp

0
1079

ogłoszenia pkt. 7, 8, 9 – wg protokołu z postępowania (pdf)

W dzisiejszym wpisie dalszy ciąg omówienia prawidłowego wypełnienia protokołu z postępowania dla przetargu nieograniczonego. Tym razem punkty 7, 8 i 9 – a więc dotyczące opublikowania SIWZ na stronie zamawiającego, warunku udziału w postępowaniu z art. 22c pzp oraz procedury odwróconej z art. 24aa pzp.

W przetargu nieograniczonym opublikowanie SIWZ na stornie internetowej zamawiającego jest obowiązkowe i zgodnie z art. 37 ust. 2 pzp powinno nastąpić z dniem publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub z dniem zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Punkt 7 protokołu dotyczy również przepisów związanych z odstąpieniem od obowiązku publikacji SIWZ na stronie zamawiającego w całości lub w części. Warto o tych przepisach pamiętać i je zrozumieć nie tylko dla samego prawidłowego wypełnienia protokołu z postępowania, ale też z uwagi na ich przydatność w konkretnych postępowaniach. Niejednokrotnie zamawiający musi udzielić zamówienia, którego realizacja wiąże się dla niego z udostępnieniem informacji istotnych (drażliwych). Takie informacje z uwagi na charakter zamówienia lub specyfikę zamawiającego nie powinny być upubliczniane, a więc możliwe, że dla zamawiającego korzystne będzie skorzystanie z tych przepisów.

Punkt 8 protokołu dotyczy warunku udziału w postępowaniu związanego z określeniem przez zamawiającego minimalnego wymaganego obrotu wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku konieczna jest uważna lektura tej informacji w protokole, bowiem twierdząca odpowiedź wydaje się obowiązywać tylko w konkretnej sytuacji.

Natomiast ostatni punkt dzisiejszego wpisu tj. punkt 8 protokołu dotyczy informacji czy zamawiający w tym konkretnym postępowaniu zastosował „procedurę odwróconą” określoną w art. 24aa pzp. Tutaj w zasadzie wystarczająca jest odpowiedź tak albo nie – bez żadnego uzasadnienia.

Dzisiejszy wpis skupia się wyłącznie na omówieniu zasad wypełnienia protokołu z postępowania w przetargu nieograniczonym w zakresie tych punktów. Natomiast w przypadku zainteresowania głębszą analizą przywołanych przepisów polecam starsze wpisy, do których linki podaję poniżej.

http://blogopzp.pl/opublikowanie-ogloszenia-i-siwz-w-przetargu-nieograniczonym-powyzej-progu-unijnego/

http://blogopzp.pl/opublikowanie-ogloszenia-i-siwz-w-przetargu-nieograniczonym-ponizej-progu-unijnego/

http://blogopzp.pl/procedura-odwrocona-roznice-w-schemacie-postepowania/

http://blogopzp.pl/minimalny-roczny-obrot-jako-warunek-udzialu-w-postepowaniu-zagrozenia/

 

Przydatnej lektury!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here