Protokół z postępowania – przedmiot zamówienia publicznego

0
1805

przedmiot zamówienia – wg protokołu z postępowania (pdf)

Wpis jest odpowiedzią na prośbę Czytelniczki o wskazanie jak prawidłowo wypełnić protokół z postępowania. Początkowo miał to być zwykły wzór hipotetycznego postępowania z uzupełnionymi rubrykami, jednak po przeanalizowaniu potrzeb na jakie miał taki wzór odpowiadać, doszłam do wniosku, że nie spełni on swojego zadania. Nie można prawidłowo wypełnić protokołu z postępowania bez zrozumienia do czego poszczególne jego zapisy się odnoszą. Bezcelowe jest więc wskazywanie przykładów prawidłowo wypełnionego protokołu. W prowadzonych postępowaniach jest zbyt wiele zmiennych by taki wzór mógł być faktycznie przydatny.

W związku z powyższym proponuję ściągę przedstawiającą protokół z postępowania w innym ujęciu tj. poprzez omówienie poszczególnych jego elementów wraz z przywołaniem przepisów ustawy pzp oraz propozycji rozwiązań. Biorąc pod uwagę obszerność protokołu z postępowania konieczny jest podział takiej ściągi na mniejsze elementy. Dlatego dzisiejszy wpis to protokół z postępowania omówiony wyłącznie w jednym punkcie tj. przedmiot zamówienia publicznego. W ściądze zostały omówione wszystkie wymagane w protokole zapisy.

Przygotowując przedstawianą właśnie ściągę zauważyłam bardzo wyraźnie, że o sposobie wypełnienia protokołu oraz o prawidłowości tego wypełnienia decydują czynności zamawiającego podejmowane na etapie przygotowywania wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne. Pominięcie tych czynności lub też nieprawidłowe ich wykonanie będzie miało skutki nie tylko na etapie wypełniania protokołu z postępowania, ale przede wszystkim wpłynie na ocenę prawidłowości postępowania o zamówienie publiczne.

Protokół z postępowania stał się więc powodem głębszej analizy, w wyniku której powstała ściąga podsumowująca najważniejsze elementy związane z określeniem przedmiotu zamówienia. Warto więc tę ściągę przeanalizować nie tylko ze względu na prawidłowe wypełnienie protokołu, ale przede wszystkim z uwagi na przepisy obligujące do czynności przed wszczęciem postępowania.

Z uwagi na obszerność protokołu  z postępowania  niniejszy wpis jest pierwszym z serii. Chcąc omówić całość protokołu z postępowania w tak szczegółowy sposób, konieczne jest omówienie tego zagadnienia odpowiednimi fragmentami. Kolejne ściągi będą się ukazywać sukcesywnie.

 

Przydatnej lektury!

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here