Protokół z postępowania – przedmiot zamówienia publicznego

przedmiot zamówienia – wg protokołu z postępowania (pdf)

Wpis jest odpowiedzią na prośbę Czytelniczki o wskazanie jak prawidłowo wypełnić protokół z postępowania. Początkowo miał to być zwykły wzór hipotetycznego postępowania z uzupełnionymi rubrykami, jednak po przeanalizowaniu potrzeb na jakie miał taki wzór odpowiadać, doszłam do wniosku, że nie spełni on swojego zadania. Nie można prawidłowo wypełnić protokołu z postępowania bez zrozumienia do czego poszczególne jego zapisy się odnoszą. Bezcelowe jest więc wskazywanie przykładów prawidłowo wypełnionego protokołu. W prowadzonych postępowaniach jest zbyt wiele zmiennych by taki wzór mógł być faktycznie przydatny.

W związku z powyższym proponuję ściągę przedstawiającą protokół z postępowania w innym ujęciu tj. poprzez omówienie poszczególnych jego elementów wraz z przywołaniem przepisów ustawy pzp oraz propozycji rozwiązań. Biorąc pod uwagę obszerność protokołu z postępowania konieczny jest podział takiej ściągi na mniejsze elementy. Dlatego dzisiejszy wpis to protokół z postępowania omówiony wyłącznie w jednym punkcie tj. przedmiot zamówienia publicznego. W ściądze zostały omówione wszystkie wymagane w protokole zapisy.

Przygotowując przedstawianą właśnie ściągę zauważyłam bardzo wyraźnie, że o sposobie wypełnienia protokołu oraz o prawidłowości tego wypełnienia decydują czynności zamawiającego podejmowane na etapie przygotowywania wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne. Pominięcie tych czynności lub też nieprawidłowe ich wykonanie będzie miało skutki nie tylko na etapie wypełniania protokołu z postępowania, ale przede wszystkim wpłynie na ocenę prawidłowości postępowania o zamówienie publiczne.

Protokół z postępowania stał się więc powodem głębszej analizy, w wyniku której powstała ściąga podsumowująca najważniejsze elementy związane z określeniem przedmiotu zamówienia. Warto więc tę ściągę przeanalizować nie tylko ze względu na prawidłowe wypełnienie protokołu, ale przede wszystkim z uwagi na przepisy obligujące do czynności przed wszczęciem postępowania.

Z uwagi na obszerność protokołu  z postępowania  niniejszy wpis jest pierwszym z serii. Chcąc omówić całość protokołu z postępowania w tak szczegółowy sposób, konieczne jest omówienie tego zagadnienia odpowiednimi fragmentami. Kolejne ściągi będą się ukazywać sukcesywnie.

 

Przydatnej lektury!

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *