Schemat czynności w postępowaniu w trybie z wolnej ręki

4
2359

schemat czynności w trybie z wolnej ręki (pdf)

Dzisiejszy wpis jest odpowiedzią na prośbę Czytelniczki o opracowanie schematu czynności dla postępowania w trybie z wolnej ręki.

Pozornie może się wydawać, że jest to proste postępowanie bez skomplikowanych instytucji. Czasami jednak niewielka ilość przepisów regulujących dane zagadnienie ( w tym przypadku tryb z wolnej ręki) stanowi problem z uwagi na brak wystarczająco jasno rozpisanej procedury. I rzeczywiście tworząc ten schemat napotkałam sama na kilka zagadnień, które mogłyby zostać uznane za niewystarczająco określone.

Ściąga zawiera zestawienie czynności ułożonych chronologicznie w tabeli wraz z przypisaniem dla każdej czynności właściwego przepisu oraz krótkim opisem najważniejszych kwestii. Ściąga dotyczy całości trybu z wolnej ręki, w związku z czym nie zawiera szczegółowego opisania każdej czynności.

Ponadto zestawienie nie omawia szczegółowo wszystkich wyjątków w procedurze ze względu na podstawę prawną (przesłankę) wszczęcia postępowania. Stworzenie takiej ściągi w sposób aby była czytelna  i stosunkowo krótka – byłoby raczej niemożliwe. Byłoby to też bezcelowe ponieważ zaburzałoby schemat będący przedmiotem dzisiejszego opracowania, gdy tymczasem ma on być prosty i przejrzysty.

Jednocześnie podobnie jak we wszystkich pozostałych trybach postępowania, konieczne jest właściwe zrozumienie poszczególnych przepisów, a co za tym idzie dokonanie we właściwej kolejności i w odpowiednim terminie wszystkich czynności wchodzących w skład trybu z wolnej ręki. Warto też zaznaczyć, że w przypadku postępowania wszczętego w trybie z wolnej ręki z uwagi na pilną konieczność udzielenia zamówienia, zamawiający zobowiązany jest do wręcz natychmiastowego podejmowania kolejnych czynności. Wynika to z faktu, że opóźnienia w podejmowaniu czynności mogą świadczyć w istocie o niespełnieniu tej przesłanki do udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki. Skoro bowiem zamawiający może pozwolić na opóźnienia w prowadzeniu postępowania, to nie można mówić o konieczności natychmiastowego wykonania zamówienia. Jeżeli kontrolujący wykaże możliwość udzielenia zamówienia w innym trybie niż z wolnej ręki z uwagi na terminy czynności, wówczas bardzo trudnym będzie wykazanie spełnienia tej przesłanki. O konsekwencjach nawet nie trzeba tutaj się rozpisywać.

Z uwagi na powyższe polecam zapoznanie się z dzisiejszą ściągą. Dla początkujących w temacie zamówień publicznych będzie to zobrazowanie procedury z wolnej ręki, a dla zaawansowanych uporządkowanie dotychczasowej wiedzy i być może odkrycie „nowych szczegółów” w procedurze.

 

Przydatnej lektury!

4 KOMENTARZE

  • Witam,
   Są dwie metody: albo wybór podstawy unieważnienia z art. 93 ust. 1 pzp (bo nie został on wyłączony ze stosowania w przypadku wolnej ręki) albo przyjęcie metody z uzasadnienia wyroku KIO 2808/11. Polecam uważną lekturę bo uzasadnienie wg mnie pozostaje aktualne. Natomiast z osobistego doświadczenia powiem, że wybrałam kiedyś metodę pierwszą i wskazałam uzasadnienie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 pzp. Przyznam, że musiałam się w trakcie kontroli dużo tłumaczyć ponieważ zostało to błędnie zrozumiane. Proszę przeczytać na początek uzasadnienie wyroku. W razie wątpliwości proszę o kontakt. Pozdrawiam

 1. Witam,
  czy wykonawca może odmówić przystąpienia do negocjacji jeżeli zamawiający nie jest w stanie (na moment prowadzenia prowadzenia negocjacji) określić momentu rozpoczęcia obowiązywania umowy lub wskazany moment rozpoczęcia obowiązywania może ulec zmianie. Takie negocjacje są mocno hipotetyczne, taki falstart .
  I zastanawia mnie czy w ogóle, zaproszenie do negocjacji a takiej sytuacji powinno nastąpić. Czy postanowienia negocjacji mogą się przedawnić?

  • Witam,
   W pierwszej kolejności należy zauważyć, że ustawa pzp nie przewiduje po stronie wykonawcy obowiązku przystąpienia do negocjacji. Wykonawca ubiegając się o zamówienie (a tym jest również przystąpienie do negocjacji) musi mieć zdolność do zrealizowania takiego zamówienia. Brak określenia terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia może uniemożliwiać właśnie taką ocenę i skutkować brakiem zainteresowania ze strony wykonawcy. Co do samego braku daty rozpoczęcia realizacji wydaje się to dopuszczalne, jednak w przypadku dużego odsunięcia w czasie mogą zmienić się warunki realizacji zamówienia (koszty, przepisy prawa, kondycja wykonawcy). Nie istnieje również w przepisach ustawy pzp instytucja przedawnienia wyników negocjacji. W mojej ocenie przeprowadzenie negocjacji bez ustalonej daty rozpoczęcia realizacji jest co do zasady dopuszczalne, ale wymaga właściwego określenia warunków realizacji. Istnieje też ryzyko, że może zostać to w niektórych przypadkach ocenione jako nieprawidłowe określenie przedmiotu zamówienia w zakresie uniemożliwiającym wykonawcy prawidłowe złożenie oferty.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here