Sumowanie doświadczenia celem wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu

0
1490

sumowanie doswiadczenia (pdf)

W dzisiejszym wpisie bardzo ważny moim zdaniem temat czyli sumowanie doświadczenia w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Nie można powiedzieć by była to kwestia pojawiająca się w każdym postępowaniu, ale z całą pewnością w sporej części postępowań zamawiający spotyka się z próbą wykazania spełnienia warunku poprzez sumowanie doświadczenia w różnych możliwych konfiguracjach.

Trzeba przyznać, że prawidłowe rozstrzygnięcie dopuszczalności tej kwestii determinuje prawidłowość oceny spełnienia warunku przez danego wykonawcę, a co za tym idzie również prawidłowość całego postępowania.

W dzisiejszej ściądze zawarłam zarówno możliwe w ramach sumowania doświadczenia  konfiguracje, proponowany sposób postępowania przez zamawiającego w celu uniknięcia wątpliwości oraz wybrane orzecznictwo oceniające sumowanie doświadczenia. W ramach orzecznictwa między innymi wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 4 maja 2017r. w sprawie C-387/14 Esaprojekt sp. z o.o. Oprócz tego zamieściłam w ściądze orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, w tym starsze tj. sprzed nowelizacji. Pomimo zmiany przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w mojej ocenie pozostają one aktualne na gruncie przepisów obecnie obowiązujących.

Wydaje mi się, że z tą tematyką powinni zapoznać się nie tylko zamawiający, ale również wykonawcy. Wiedza zdecydowanie potrafi uchronić przed popełnieniem kosztownych błędów. Znając orzecznictwo obejmujące sumowanie doświadczenia, wykonawca zwiększa umiejętności w zakresie prawidłowości czytania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i może podjąć stosowne kroki np. dążąc do wyjaśnienia sposobu spełnienia warunku udziału w postępowaniu  w zakresie doświadczenia.

Nie da się również ukryć, że prawidłowe określenie sposobu spełnienia warunku udziału w postępowaniu w przypadku konsorcjum wykonawców oraz powoływania się na potencjał podmiotu trzeciego obejmujące sumowanie doświadczenia – pozwoli uniknąć wielu dylematów i wątpliwości na etapie badania i oceny ofert. Powołanie się zaś na stosowne orzecznictwo w postępowaniu, zwiększa szanse na uzyskanie pozytywnej oceny przeprowadzonego postępowania w przypadku jego kontroli.

 

Przydatnej lektury!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here