Protokół z postępowania (pkt. 7, 8, 9) – SIWZ, art. 22c ust. 2 pzp i art. 24aa pzp

ogłoszenia pkt. 7, 8, 9 – wg protokołu z postępowania (pdf) W dzisiejszym wpisie dalszy ciąg omówienia prawidłowego wypełnienia protokołu z postępowania dla przetargu nieograniczonego. Tym razem punkty 7, 8 i 9 – a więc dotyczące opublikowania SIWZ na stronie zamawiającego, warunku udziału w postępowaniu z art. 22c pzp oraz procedury odwróconej z art. 24aa pzp. W przetargu nieograniczonym opublikowanie SIWZ na stornie internetowej zamawiającego … Continue reading Protokół z postępowania (pkt. 7, 8, 9) – SIWZ, art. 22c ust. 2 pzp i art. 24aa pzp

Jak określić warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej

sytuacja-ekonomiczna-lub-finansowa Przepisem, który zawsze należy wziąć pod uwagę przy określeniu warunków udziału w postępowaniu, jest art. 22 ust. 1a ustawy pzp. Nie określa on rodzajów warunków, ale wskazuje zasady, według których zamawiający obowiązany jest te warunki formułować. Zgodnie z art. 22 ust. 1a ustawy pzp zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane środki dowodowe w sposób: – proporcjonalny do przedmiotu zamówienia, oraz – umożliwiający … Continue reading Jak określić warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej