Procedura samooczyszczenia w przypadku zaistnienia podstawy wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 16 lub art. 24 ust. 1 pkt 17 pzp

art. 24 ust. 1 pkt. 16 i 17 pzp a samooczyszczenie (pdf) Przygotowując ściągi do podstaw wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 16 pzp i art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Prawo zamówień publicznych, zaczęło mnie nurtować pytanie jak do prezentowanego orzecznictwa ma się procedura samooczyszczenia przewidziana w art. 24 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dlatego też celem dopełnienia całości tematyki w … Continue reading Procedura samooczyszczenia w przypadku zaistnienia podstawy wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 16 lub art. 24 ust. 1 pkt 17 pzp

Analiza art. 24 ust. 1 pkt 17 pzp w oparciu o orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej

art. 24 ust. 1 pkt. 17 pzp – analiza (pdf) Tym razem do wpisu załączam ściągę z analizą dotyczącą kolejnej podstawy wykluczenia tj. zawartej w art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przepis ten jest zbliżony swoim charakterem do podstawy wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy Prawo zamówień publicznych, której analiza była przedmiotem poprzedniej ściągi dostępnej pod adresem http://blogopzp.pl/analiza-art-24-ust-1-pkt-16-pzp-przeslanka-obligatoryjna-wykluczenia-wykonawcy/ … Continue reading Analiza art. 24 ust. 1 pkt 17 pzp w oparciu o orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej