Procedura samooczyszczenia w przypadku zaistnienia podstawy wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 16 lub art. 24 ust. 1 pkt 17 pzp

art. 24 ust. 1 pkt. 16 i 17 pzp a samooczyszczenie (pdf) Przygotowując ściągi do podstaw wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 16 pzp i art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Prawo zamówień publicznych, zaczęło mnie nurtować pytanie jak do prezentowanego orzecznictwa ma się procedura samooczyszczenia przewidziana w art. 24 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dlatego też celem dopełnienia całości tematyki w … Continue reading Procedura samooczyszczenia w przypadku zaistnienia podstawy wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 16 lub art. 24 ust. 1 pkt 17 pzp

Analiza art. 24 ust. 8 pzp i Protokół z postępowania (pkt. 15)

art. 24 ust. 8 pzp i pkt. 15 protokołu (pdf) W załączeniu do dzisiejszego wpisu przedstawiam kolejne opracowanie z cyklu dotyczącego wypełnienia protokołu z postępowania. Tym razem tematem jest pkt. 15 wzoru protokołu dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Również ten punkt raczej nie powinien stwarzać problemów z jego wypełnieniem. Ponieważ więc jest on dość prosty, dodatkowym elementem ściągi jest analiza art. 24 ust. … Continue reading Analiza art. 24 ust. 8 pzp i Protokół z postępowania (pkt. 15)