Protokół z postępowania (pkt. 7, 8, 9) – SIWZ, art. 22c ust. 2 pzp i art. 24aa pzp

ogłoszenia pkt. 7, 8, 9 – wg protokołu z postępowania (pdf) W dzisiejszym wpisie dalszy ciąg omówienia prawidłowego wypełnienia protokołu z postępowania dla przetargu nieograniczonego. Tym razem punkty 7, 8 i 9 – a więc dotyczące opublikowania SIWZ na stronie zamawiającego, warunku udziału w postępowaniu z art. 22c pzp oraz procedury odwróconej z art. 24aa pzp. W przetargu nieograniczonym opublikowanie SIWZ na stornie internetowej zamawiającego … Continue reading Protokół z postępowania (pkt. 7, 8, 9) – SIWZ, art. 22c ust. 2 pzp i art. 24aa pzp

Procedura odwrócona – różnice w schemacie postępowania

art. 24 aa (różnice w procedurze) – pdf Ustawą z dnia 22 czerwca 2016r o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzona została w art. 24aa ustawy pzp tzw. procedura odwrócona. Stanowi ona zmianę schematu postępowania zamawiającego w zakresie kolejności i zakresu podejmowanych czynności. Procedura odwrócona jest dla zamawiającego dostępna na zasadzie dobrowolnego wyboru i ustawa pzp nie narzuca w żadnym przepisie … Continue reading Procedura odwrócona – różnice w schemacie postępowania