Jak skutecznie zrealizować uzupełnienie dokumentów z art. 26 ust. 3 pzp i art. 22a ust. 6 pzp?

art. 22a ust. 6 – art. 26 ust. 3 (pdf) Pomysł na dzisiejszy temat wpisu powstał po lekturze opinii Urzędu Zamówień Publicznych w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2017 r. C-387/14 ws. Esaprojekt. Głównym tematem tej opinii jest natomiast relacja art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych i art. 22a ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wzajemny stosunek … Continue reading Jak skutecznie zrealizować uzupełnienie dokumentów z art. 26 ust. 3 pzp i art. 22a ust. 6 pzp?

Procedura samooczyszczenia w przypadku zaistnienia podstawy wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 16 lub art. 24 ust. 1 pkt 17 pzp

art. 24 ust. 1 pkt. 16 i 17 pzp a samooczyszczenie (pdf) Przygotowując ściągi do podstaw wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 16 pzp i art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Prawo zamówień publicznych, zaczęło mnie nurtować pytanie jak do prezentowanego orzecznictwa ma się procedura samooczyszczenia przewidziana w art. 24 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dlatego też celem dopełnienia całości tematyki w … Continue reading Procedura samooczyszczenia w przypadku zaistnienia podstawy wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 16 lub art. 24 ust. 1 pkt 17 pzp

Analiza art. 26 ust. 3 pzp i Protokół z postępowania (pkt. 14)

art. 26 ust. 3 pzp i pkt. 14 protokołu (pdf) W dzisiejszym wpisie w załączeniu kolejna ściąga z serii o protokole z postępowania. Ponownie też dodatkowy element w ściądze – tym razem analiza art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Pkt. 14 protokołu z postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego jest punktem bardzo prostym do wypełnienia dla zamawiającego. Nie mogłam go jednak pominąć uwzględniając, … Continue reading Analiza art. 26 ust. 3 pzp i Protokół z postępowania (pkt. 14)