Omyłka rachunkowa a błąd w obliczeniu ceny – różnice i zasady postępowania

omyłki a błędy (pdf) W załączeniu tym razem opracowanie dotyczące dwóch przepisów tj. art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych i art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przedmiotem regulacji jest odpowiednio oczywista omyłka rachunkowa oraz błąd w obliczeniu ceny. W potocznym znaczeniu i codziennej praktyce omyłka rachunkowa i błąd w obliczeniu ceny traktowane są jako równoważne i używane … Continue reading Omyłka rachunkowa a błąd w obliczeniu ceny – różnice i zasady postępowania