Dialog techniczny i udział podmiotu innego niż zamawiający w przygotowaniu postępowania

udział w przygotowaniu postępowania i dialog techniczny (pdf) Zamawiający w różnym stopniu korzystają z usług podmiotów trzecich przy przygotowaniu postępowania. Najczęściej są to firmy projektowe przygotowujące dokumentację stanowiącą opis przedmiotu zamówienia. Czasami w ramach przygotowania postępowania zamawiający przeprowadza dialog techniczny mający mu dostarczyć informacji niezbędnych do określenia wymagań w stosunku do przedmiotu zamówienia. Przyjęte przez zamawiającego formy są zróżnicowane ze względu na przedmiot zamówienia i … Continue reading Dialog techniczny i udział podmiotu innego niż zamawiający w przygotowaniu postępowania

Protokół z postępowania – art. 31a pzp – dialog techniczny

art. 31a pzp – wg protokołu z postępowania (pdf) W dzisiejszym wpisie publikuję drugą część serii dotyczącej prawidłowego wypełnienia protokołu. Tym razem pkt. 3 protokołu czyli procedura określona w art. 31a pzp, w tym dialog techniczny. Biorąc pod uwagę, że wpis nie ma na celu omawiania szczegółowo wskazanej procedury, nie ma w nim samego jej opracowania. Ściąga skupia się na elementach związanych wyłącznie z prawidłowym … Continue reading Protokół z postępowania – art. 31a pzp – dialog techniczny