Elektronizacja zamówień publicznych cz. II – terminy wejścia w życie i podstawy prawne

elektronizacja – terminy i podstawy prawne (pdf) W dzisiejszym wpisie druga część rozpoczętej serii o elektronizacji zamówień publicznych. Po zapoznaniu się z „ideą i myślą przewodnią” wprowadzanych zmian, a przywołanych w motywach dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE uznałam, że teraz czas na uporządkowanie terminów i zakresu wprowadzanych zmian. Oprócz tego wskazałam w opracowaniu podstawy prawne poszczególnych zmian. Do wydrukowania i wykorzystania! Poprzedni, czyli pierwszy … Continue reading Elektronizacja zamówień publicznych cz. II – terminy wejścia w życie i podstawy prawne

Elektronizacja zamówień publicznych cz. I – motywy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE

dyrektywa – elektronizacja (motywy) W tym roku w systemie udzielania zamówień publicznych zostanie wprowadzona zasadnicza zmiana sposobu prowadzenia procedur tj. elektronizacja zamówień. Biorąc pod uwagę zbliżające się daty wprowadzenia obowiązków wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych (i dyrektywy 2014/24/UE) w zakresie elektronizacji zamówień,  najwyższy czas zająć się tą tematyką. Rozpoczęcie realizacji wprowadzonych obowiązków będzie wymagało przede wszystkim odpowiedniej wiedzy i podjęcia stosownych przygotowań. Stąd dzisiejszym … Continue reading Elektronizacja zamówień publicznych cz. I – motywy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE