Protokół z postępowania (pkt. 12) – zestawienie ofert

zestawienie ofert (pdf) Dzisiejszy wstęp ponownie będzie krótki, ponieważ dotyczy prostego punktu protokołu z postępowania tj. pkt. 12 – zestawienie ofert. Zestawienie ofert musi powstać niezwłocznie po dokonaniu przez zamawiającego otwarcia ofert w postępowaniu. Niezwłoczność ta stała się niezbędna i skrócona do minimum z uwagi na treść art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego wymagane do zamieszczenia na stronie zamawiającego informacje w istocie … Continue reading Protokół z postępowania (pkt. 12) – zestawienie ofert

Podwykonawcy w zamówieniach publicznych – cz. I: procedura

schemat czynności – podwykonawcy  – pdf Ustawa prawo zamówień publicznych dopuszcza realizację zamówienia przy udziale podwykonawcy. Jednocześnie wprowadza zasady złożenia takiej oraz warunków realizacji tego zamówienia. W tym wpisie załączam zestawienie przepisów regulujących obowiązki zamawiającego w postępowaniu o zamówienie publiczne dotyczące zasad udziału podwykonawców w realizacji zamówienia. Szczególnej uwagi wymagają zamówienia na roboty budowlane. Zamawiający już na etapie tworzenia SIWZ musi uwzględnić możliwość złożenia przez … Continue reading Podwykonawcy w zamówieniach publicznych – cz. I: procedura