JEDZ – Podstawa prawna i zakres złożenia, czyli o tym kto i jak powinien złożyć JEDZ

JEDZ podstawa prawna i zakres złożenia (pdf) W przypadku gdy oferta złożona jest przez konsorcjum lub przewiduje udział podmiotu trzeciego lub podwykonawcy, obowiązek złożenia JEDZ komplikuje się. Pierwszym skutkiem jest więcej niż jeden JEDZ w ofercie, a drugim zróżnicowany zakres wypełnienia JEDZ. W jakim zakresie powinien zostać wypełniony dany JEDZ? Kto powinien go złożyć? Kto powinien go podpisać? Na podstawie jakiego przepisu ustawy pzp ma … Continue reading JEDZ – Podstawa prawna i zakres złożenia, czyli o tym kto i jak powinien złożyć JEDZ

Sumowanie doświadczenia celem wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu

sumowanie doswiadczenia (pdf) W dzisiejszym wpisie bardzo ważny moim zdaniem temat czyli sumowanie doświadczenia w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Nie można powiedzieć by była to kwestia pojawiająca się w każdym postępowaniu, ale z całą pewnością w sporej części postępowań zamawiający spotyka się z próbą wykazania spełnienia warunku poprzez sumowanie doświadczenia w różnych możliwych konfiguracjach. Trzeba przyznać, że prawidłowe rozstrzygnięcie dopuszczalności tej kwestii … Continue reading Sumowanie doświadczenia celem wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu

Potencjał podmiotu trzeciego – schemat czynności w postępowaniu

schemat czynności dotyczących dysponowania potencjałem podmiotu trzeciego (pdf) Potencjał podmiotu trzeciego – przepisy ustawy prawo zamówień publicznych regulują sposób badania oferty wykonawcy, który wykazuje spełnienie warunku lub warunków udziału w postępowaniu poprzez powoływanie się na taki potencjał. Zarówno dla wykonawcy jak i dla zamawiającego oznacza to konieczność podejmowania czynności z uwzględnieniem obowiązujących przepisów regulujących sposób wykazywania się dysponowaniem tym potencjałem jak i badanie jego skuteczności, … Continue reading Potencjał podmiotu trzeciego – schemat czynności w postępowaniu

Dysponowanie potencjałem podmiotu trzeciego – analiza przepisów

potencjał podmiotu trzeciego – pdf Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, wykonawca może wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu powołując się na zdolności lub sytuację innego podmiotu, a więc wykazując dysponowanie potencjałem podmiotu trzeciego. Powyższe stanowi uprawnienie wykonawcy, które nie może zostać w żaden sposób ograniczone przez zamawiającego. Może ono jednak  być wykonywane wyłącznie zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawie prawo … Continue reading Dysponowanie potencjałem podmiotu trzeciego – analiza przepisów