Analiza art. 24 ust. 1 pkt 17 pzp w oparciu o orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej

art. 24 ust. 1 pkt. 17 pzp – analiza (pdf) Tym razem do wpisu załączam ściągę z analizą dotyczącą kolejnej podstawy wykluczenia tj. zawartej w art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przepis ten jest zbliżony swoim charakterem do podstawy wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy Prawo zamówień publicznych, której analiza była przedmiotem poprzedniej ściągi dostępnej pod adresem http://blogopzp.pl/analiza-art-24-ust-1-pkt-16-pzp-przeslanka-obligatoryjna-wykluczenia-wykonawcy/ … Continue reading Analiza art. 24 ust. 1 pkt 17 pzp w oparciu o orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej

Obligatoryjne podstawy wykluczenia – przypisanie dokumentów potwierdzających wg przepisów wykonawczych

art. 24 ust. 1 pzp – podstawy wykluczenia i dokumenty (pdf) Dzisiejszy wpis to odpowiedź na prośbę Czytelniczki, za której zgłoszenie bardzo dziękuję. Załączona do wpisu ściąga wskazuje obligatoryjne podstawy wykluczenia oraz przypisuje do każdej z podstaw dokument właściwy według Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców postępowaniu o udzielenie zamówienia. Nie dla … Continue reading Obligatoryjne podstawy wykluczenia – przypisanie dokumentów potwierdzających wg przepisów wykonawczych