JEDZ – Podstawa prawna i zakres złożenia, czyli o tym kto i jak powinien złożyć JEDZ

JEDZ podstawa prawna i zakres złożenia (pdf) W przypadku gdy oferta złożona jest przez konsorcjum lub przewiduje udział podmiotu trzeciego lub podwykonawcy, obowiązek złożenia JEDZ komplikuje się. Pierwszym skutkiem jest więcej niż jeden JEDZ w ofercie, a drugim zróżnicowany zakres wypełnienia JEDZ. W jakim zakresie powinien zostać wypełniony dany JEDZ? Kto powinien go złożyć? Kto powinien go podpisać? Na podstawie jakiego przepisu ustawy pzp ma … Continue reading JEDZ – Podstawa prawna i zakres złożenia, czyli o tym kto i jak powinien złożyć JEDZ

Podwykonawcy w zamówieniach publicznych – cz. I: procedura

schemat czynności – podwykonawcy  – pdf UWAGA: W zakresie art. 36b ust. 1 pzp należy uwzględnić wpis z dnia 22.03.2018r. https://blogopzp.pl/wskazanie-nazw-podwykonawcow-w-ofercie-analiza-art-36b-ust-1-pzp-na-podstawie-opinii-urzedu-zamowien-publicznych/   Ustawa prawo zamówień publicznych dopuszcza realizację zamówienia przy udziale podwykonawcy. Jednocześnie wprowadza zasady złożenia takiej oraz warunków realizacji tego zamówienia. W tym wpisie załączam zestawienie przepisów regulujących obowiązki zamawiającego w postępowaniu o zamówienie publiczne dotyczące zasad udziału podwykonawców w realizacji zamówienia. Szczególnej uwagi … Continue reading Podwykonawcy w zamówieniach publicznych – cz. I: procedura