Podwykonawcy w zamówieniach publicznych – cz. II: realizacja zamówienia

podwykonawcy w realizacji umowy – pdf (ściąga) W tym wpisie ściąga stanowiąca ciąg dalszy poprzedniego wpisu, a więc dalej o podwykonawcy w zamówieniach publicznych. Tym razem o przepisach prawa zamówień publicznych regulujących udział podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia, czyli po zawarciu umowy o zamówienie publiczne. Stosowanie przepisów dotyczących tej kwestii wymaga ostrożności i uwzględnienia ich na każdym etapie realizacji zamówienia. Ściąga zawiera zestawienie przepisów z … Continue reading Podwykonawcy w zamówieniach publicznych – cz. II: realizacja zamówienia

Podwykonawcy w zamówieniach publicznych – cz. I: procedura

schemat czynności – podwykonawcy  – pdf Ustawa prawo zamówień publicznych dopuszcza realizację zamówienia przy udziale podwykonawcy. Jednocześnie wprowadza zasady złożenia takiej oraz warunków realizacji tego zamówienia. W tym wpisie załączam zestawienie przepisów regulujących obowiązki zamawiającego w postępowaniu o zamówienie publiczne dotyczące zasad udziału podwykonawców w realizacji zamówienia. Szczególnej uwagi wymagają zamówienia na roboty budowlane. Zamawiający już na etapie tworzenia SIWZ musi uwzględnić możliwość złożenia przez … Continue reading Podwykonawcy w zamówieniach publicznych – cz. I: procedura