Podwykonawcy w zamówieniach publicznych – cz. II: realizacja zamówienia

podwykonawcy w realizacji umowy – pdf (ściąga) W tym wpisie ściąga stanowiąca ciąg dalszy poprzedniego wpisu, a więc dalej o podwykonawcy w zamówieniach publicznych. Tym razem o przepisach prawa zamówień publicznych regulujących udział podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia, czyli po zawarciu umowy o zamówienie publiczne. Stosowanie przepisów dotyczących tej kwestii wymaga ostrożności i uwzględnienia ich na każdym etapie realizacji zamówienia. Ściąga zawiera zestawienie przepisów z … Continue reading Podwykonawcy w zamówieniach publicznych – cz. II: realizacja zamówienia

Podwykonawcy w zamówieniach publicznych – cz. I: procedura

schemat czynności – podwykonawcy  – pdf UWAGA: W zakresie art. 36b ust. 1 pzp należy uwzględnić wpis z dnia 22.03.2018r. https://blogopzp.pl/wskazanie-nazw-podwykonawcow-w-ofercie-analiza-art-36b-ust-1-pzp-na-podstawie-opinii-urzedu-zamowien-publicznych/   Ustawa prawo zamówień publicznych dopuszcza realizację zamówienia przy udziale podwykonawcy. Jednocześnie wprowadza zasady złożenia takiej oraz warunków realizacji tego zamówienia. W tym wpisie załączam zestawienie przepisów regulujących obowiązki zamawiającego w postępowaniu o zamówienie publiczne dotyczące zasad udziału podwykonawców w realizacji zamówienia. Szczególnej uwagi … Continue reading Podwykonawcy w zamówieniach publicznych – cz. I: procedura