Potencjał podmiotu trzeciego – schemat czynności w postępowaniu

schemat czynności dotyczących dysponowania potencjałem podmiotu trzeciego (pdf) Potencjał podmiotu trzeciego – przepisy ustawy prawo zamówień publicznych regulują sposób badania oferty wykonawcy, który wykazuje spełnienie warunku lub warunków udziału w postępowaniu poprzez powoływanie się na taki potencjał. Zarówno dla wykonawcy jak i dla zamawiającego oznacza to konieczność podejmowania czynności z uwzględnieniem obowiązujących przepisów regulujących sposób wykazywania się dysponowaniem tym potencjałem jak i badanie jego skuteczności, … Continue reading Potencjał podmiotu trzeciego – schemat czynności w postępowaniu

Dysponowanie potencjałem podmiotu trzeciego – analiza przepisów

potencjał podmiotu trzeciego – pdf Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, wykonawca może wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu powołując się na zdolności lub sytuację innego podmiotu, a więc wykazując dysponowanie potencjałem podmiotu trzeciego. Powyższe stanowi uprawnienie wykonawcy, które nie może zostać w żaden sposób ograniczone przez zamawiającego. Może ono jednak  być wykonywane wyłącznie zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawie prawo … Continue reading Dysponowanie potencjałem podmiotu trzeciego – analiza przepisów