Jak określić warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej

sytuacja-ekonomiczna-lub-finansowa Przepisem, który zawsze należy wziąć pod uwagę przy określeniu warunków udziału w postępowaniu, jest art. 22 ust. 1a ustawy pzp. Nie określa on rodzajów warunków, ale wskazuje zasady, według których zamawiający obowiązany jest te warunki formułować. Zgodnie z art. 22 ust. 1a ustawy pzp zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane środki dowodowe w sposób: – proporcjonalny do przedmiotu zamówienia, oraz – umożliwiający … Continue reading Jak określić warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej