Art. 91 ust. 2a pzp – orzecznictwo i Protokół z postępowania (pkt. 18)

art. 91 ust. 2a pzp i pkt. 18 protokołu (pdf) Tym razem dalszy ciąg protokołu z postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego tj. pkt. 18. Wydaje się, że ten punkt jest trochę bardziej skomplikowany od ostatnio omawianych. Jednocześnie nie powinien chyba sprawiać większych kłopotów. Gdyby jednak ktoś miał problem z tym punktem bardzo proszę o informację! Wskazówki stworzyłam według własnego doświadczenia. Dodatkowo w ściądze orzecznictwo … Continue reading Art. 91 ust. 2a pzp – orzecznictwo i Protokół z postępowania (pkt. 18)

Analiza art. 24 ust. 8 pzp i Protokół z postępowania (pkt. 15)

art. 24 ust. 8 pzp i pkt. 15 protokołu (pdf) W załączeniu do dzisiejszego wpisu przedstawiam kolejne opracowanie z cyklu dotyczącego wypełnienia protokołu z postępowania. Tym razem tematem jest pkt. 15 wzoru protokołu dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Również ten punkt raczej nie powinien stwarzać problemów z jego wypełnieniem. Ponieważ więc jest on dość prosty, dodatkowym elementem ściągi jest analiza art. 24 ust. … Continue reading Analiza art. 24 ust. 8 pzp i Protokół z postępowania (pkt. 15)

Analiza art. 26 ust. 3 pzp i Protokół z postępowania (pkt. 14)

art. 26 ust. 3 pzp i pkt. 14 protokołu (pdf) W dzisiejszym wpisie w załączeniu kolejna ściąga z serii o protokole z postępowania. Ponownie też dodatkowy element w ściądze – tym razem analiza art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Pkt. 14 protokołu z postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego jest punktem bardzo prostym do wypełnienia dla zamawiającego. Nie mogłam go jednak pominąć uwzględniając, … Continue reading Analiza art. 26 ust. 3 pzp i Protokół z postępowania (pkt. 14)

Protokół z postępowania (pkt. 7, 8, 9) – SIWZ, art. 22c ust. 2 pzp i art. 24aa pzp

ogłoszenia pkt. 7, 8, 9 – wg protokołu z postępowania (pdf) W dzisiejszym wpisie dalszy ciąg omówienia prawidłowego wypełnienia protokołu z postępowania dla przetargu nieograniczonego. Tym razem punkty 7, 8 i 9 – a więc dotyczące opublikowania SIWZ na stronie zamawiającego, warunku udziału w postępowaniu z art. 22c pzp oraz procedury odwróconej z art. 24aa pzp. W przetargu nieograniczonym opublikowanie SIWZ na stornie internetowej zamawiającego … Continue reading Protokół z postępowania (pkt. 7, 8, 9) – SIWZ, art. 22c ust. 2 pzp i art. 24aa pzp

Protokół z postępowania (pkt. 6) – Ogłoszenie o zamówieniu / zmiana treści ogłoszenia

ogłoszenie o zamówieniu – zmiana treści ogłoszenia (pdf) W dzisiejszym wpisie ciąg dalszy przewodnika po protokole z postępowania – tym razem pkt. 6 czyli ogłoszenie o zamówieniu / zmiana treści ogłoszenia. Punkt jest stosunkowo prosty do wypełnienia i nie powinien sprawiać problemów zamawiającemu. Jednak pomiędzy wypełnieniem, a pełnym zrozumieniem z czego wpisywane informacje wynikają jest znacząca różnica. Przede wszystkim pełne zrozumienie powinno pozwolić na zachowanie … Continue reading Protokół z postępowania (pkt. 6) – Ogłoszenie o zamówieniu / zmiana treści ogłoszenia

Protokół z postępowania (pkt. 5) – ogłoszenie wstępne

ogłoszenia pkt. 5 – wg protokołu z postępowania (pdf) Ogłoszenie wstępne jest jednym z dwóch rodzajów ogłoszenia informacyjnego o planowanym zamówieniu. Drugi rodzaj to okresowe ogłoszenie informacyjne, które zostało przewidziane dla zamówień sektorowych. Podstawą prawną wprowadzającą możliwość zamieszczenia pierwszego ogłoszenia jest art. 13 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, a drugiego art. 135 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych. Protokół z postępowania przewiduje w pkt. … Continue reading Protokół z postępowania (pkt. 5) – ogłoszenie wstępne

Protokół z postępowania (pkt. 4) – osoby wykonujące czynności

osoby wykonujące czynności – wg protokołu z postępowania (pdf) Niniejszy wpis zawiera kolejną ściągę z serii o prawidłowym wypełnieniu protokołu. Tym razem pkt. 4 czyli osoby wykonujące czynności zarówno przed wszczęciem postępowania jak i w jego trakcie. Pkt. 4 protokołu dotyczy zarówno kierownika zamawiającego, członków komisji przetargowej jak również osób wykonujących czynności przed wszczęciem postępowania np. związane z szacowaniem przedmiotu zamówienia. W zasadzie można uznać, … Continue reading Protokół z postępowania (pkt. 4) – osoby wykonujące czynności

Protokół z postępowania – art. 31a pzp – dialog techniczny

art. 31a pzp – wg protokołu z postępowania (pdf) W dzisiejszym wpisie publikuję drugą część serii dotyczącej prawidłowego wypełnienia protokołu. Tym razem pkt. 3 protokołu czyli procedura określona w art. 31a pzp, w tym dialog techniczny. Biorąc pod uwagę, że wpis nie ma na celu omawiania szczegółowo wskazanej procedury, nie ma w nim samego jej opracowania. Ściąga skupia się na elementach związanych wyłącznie z prawidłowym … Continue reading Protokół z postępowania – art. 31a pzp – dialog techniczny