Analiza art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp i Protokół z postępowania (pkt. 17)

art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp i pkt. 17 protokołu (pdf) W dzisiejszym wpisie ponownie protokół z postępowania – tym razem pkt. 17 protokołu z postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. I ponownie skoro punkt protokołu jest nieskomplikowany – dodatek do ściągi. Inspiracją była treść pkt. 17 protokołu czyli odrzucenia ofert. Wybrałam więc najczęściej chyba pojawiającą się podstawę odrzucenia oferty tj. art. 89 ust. … Continue reading Analiza art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp i Protokół z postępowania (pkt. 17)

Protokół z postępowania – przedmiot zamówienia publicznego

przedmiot zamówienia – wg protokołu z postępowania (pdf) Wpis jest odpowiedzią na prośbę Czytelniczki o wskazanie jak prawidłowo wypełnić protokół z postępowania. Początkowo miał to być zwykły wzór hipotetycznego postępowania z uzupełnionymi rubrykami, jednak po przeanalizowaniu potrzeb na jakie miał taki wzór odpowiadać, doszłam do wniosku, że nie spełni on swojego zadania. Nie można prawidłowo wypełnić protokołu z postępowania bez zrozumienia do czego poszczególne jego … Continue reading Protokół z postępowania – przedmiot zamówienia publicznego