Protokół z postępowania (pkt. 7, 8, 9) – SIWZ, art. 22c ust. 2 pzp i art. 24aa pzp

ogłoszenia pkt. 7, 8, 9 – wg protokołu z postępowania (pdf) W dzisiejszym wpisie dalszy ciąg omówienia prawidłowego wypełnienia protokołu z postępowania dla przetargu nieograniczonego. Tym razem punkty 7, 8 i 9 – a więc dotyczące opublikowania SIWZ na stronie zamawiającego, warunku udziału w postępowaniu z art. 22c pzp oraz procedury odwróconej z art. 24aa pzp. W przetargu nieograniczonym opublikowanie SIWZ na stornie internetowej zamawiającego … Continue reading Protokół z postępowania (pkt. 7, 8, 9) – SIWZ, art. 22c ust. 2 pzp i art. 24aa pzp

Opublikowanie ogłoszenia i SIWZ w przetargu nieograniczonym powyżej progu unijnego

opublikowanie ogłoszenia i SIWZ cz. II -(pdf) Zgodnie z zapowiedzią zawartą w poprzednim wpisie – dzisiaj zamieszczam ściągę z czynności związanych z opublikowaniem ogłoszenia i SIWZ w przetargu nieograniczonym powyżej progu unijnego. Razem obie ściągi będą stanowiło całość związaną ze wszczęciem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie opublikowania ogłoszenia i SIWZ. Dla zamówień o wartości szacunkowej powyżej progu unijnego przewidziana została obligatoryjna publikacja ogłoszenia … Continue reading Opublikowanie ogłoszenia i SIWZ w przetargu nieograniczonym powyżej progu unijnego

Opublikowanie ogłoszenia i SIWZ w przetargu nieograniczonym poniżej progu unijnego

opublikowanie ogłoszenia i SIWZ -(pdf) Załączona do wpisu ściąga została zainspirowana poprzednim wpisem o wypełnieniu protokołu w zakresie opublikowania ogłoszenia. Opublikowanie ogłoszenia i SIWZ reguluje kilka przepisów, które rzutują na prawidłowość wszczęcia postępowania. Celowo do dzisiejszego wpisu wybrałam ograniczony zakres, a więc przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej progu unijnego. Z założenia publikowane ściągi mają być stosunkowo krótkie i proste w wykorzystaniu. Dlatego … Continue reading Opublikowanie ogłoszenia i SIWZ w przetargu nieograniczonym poniżej progu unijnego

Podwykonawcy w zamówieniach publicznych – cz. I: procedura

schemat czynności – podwykonawcy  – pdf UWAGA: W zakresie art. 36b ust. 1 pzp należy uwzględnić wpis z dnia 22.03.2018r. https://blogopzp.pl/wskazanie-nazw-podwykonawcow-w-ofercie-analiza-art-36b-ust-1-pzp-na-podstawie-opinii-urzedu-zamowien-publicznych/   Ustawa prawo zamówień publicznych dopuszcza realizację zamówienia przy udziale podwykonawcy. Jednocześnie wprowadza zasady złożenia takiej oraz warunków realizacji tego zamówienia. W tym wpisie załączam zestawienie przepisów regulujących obowiązki zamawiającego w postępowaniu o zamówienie publiczne dotyczące zasad udziału podwykonawców w realizacji zamówienia. Szczególnej uwagi … Continue reading Podwykonawcy w zamówieniach publicznych – cz. I: procedura