Zmiana zakresu przesłanki unieważnienia postępowania – art. 93 ust. 1a ustawy pzp

art. 93 ust. 1a (pdf) O ostatniej nowelizacji art. 93 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych każdy zamawiający zdecydowanie powinien wiedzieć. Zwłaszcza w końcu roku ta przesłanka unieważnienia może zostać wykorzystana w przypadku gdy środki finansowe prawdopodobnie wpłyną, ostatecznej decyzji jednak brak, a termin realizacji może uniemożliwić wykonanie zamówienia. W takich przypadkach przesłanka unieważnienia z art. 93 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych po prostu … Continue reading Zmiana zakresu przesłanki unieważnienia postępowania – art. 93 ust. 1a ustawy pzp

Unieważnienie postępowania – przesłanki z art. 93 pzp i Protokół z postępowania (pkt. 19)

unieważnienie postępowania i pkt. 19 protokołu (pdf) Tym razem jako temat opracowania kolejny punkt protokołu z postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. I ponownie ponieważ punkt jest stosunkowo prosty, jako dodatek przegląd przesłanek pozwalających na unieważnienie postępowania tj. analiza art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych w części określającej przesłanki unieważnienia. Bezwzględnego podkreślenia wymaga fakt, że przesłanki dopuszczające unieważnienie postępowania i wskazane w art. 93 ustawy … Continue reading Unieważnienie postępowania – przesłanki z art. 93 pzp i Protokół z postępowania (pkt. 19)