Wadium cz. III – kiedy wadium podlega zatrzymaniu zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych

wadium cz 3 (pdf) Czas na kolejną część dotyczącą tematyki wadium. Początkowo tematem wpisu i opracowania miało być całe zagadnienie zwrotu wadium, a więc przepisy zawarte w art. 46 ust. 4, art. 46 ust. 4a i art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Obiektywnie jednak oceniając wszystkie zapisy – poza jednym – nie budzą wątpliwości. Mowa o art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień … Continue reading Wadium cz. III – kiedy wadium podlega zatrzymaniu zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych

Wadium cz. II – wniesienie wadium na przedłużony okres związania ofertą (art. 85 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych)

wadium cz 2 (pdf) Po krótkiej przerwie w publikowaniu wpisów z uwagi na okres świąteczny, czas na podjęcie rozpoczętego poprzednio zagadnienia czyli zabezpieczenia oferty wadium. W części II temat wniesienia wadium na przedłużony okres związania ofertą. Zagadnienie jest regulowane w zasadzie przez art. 85 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych i tego przepisu dotyczy dzisiejsze opracowanie. Myślę, że powinno stanowić ciekawe podsumowanie zasad postępowania ze … Continue reading Wadium cz. II – wniesienie wadium na przedłużony okres związania ofertą (art. 85 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Wadium cz. I – wymóg, złożenie, forma i termin

wadium cz. I (pdf) UWAGA: Należy uwzględnić wpis z 27.02.2018r  https://blogopzp.pl/zmiana-orzecznictwa-w-zakresie-zlozenia-gwarancji-wadialnej-przez-konsorcjum-wyrok-sadu-najwyzszego-z-dnia-15-lutego-2018r-sygn-akt-iv-csk-8617/ Dzisiejszym wpisem rozpoczynam krótką serię dotyczącą tematyki wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zagadnienie nie jest nowe biorąc pod uwagę datę wejścia w życie obecnie obowiązujących przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczących wadium. Natomiast proponowana przeze mnie seria ma uporządkować wiedzę w tym zakresie, w tym w szczególności biorąc pod uwagę orzecznictwo Krajowej … Continue reading Wadium cz. I – wymóg, złożenie, forma i termin