Minimalny roczny obrót jako warunek udziału w postępowaniu – zagrożenia

minimalny roczny obrót – zagrożenia (pdf) Nowelizacja wprowadzona ustawą z dnia 22 czerwca 2016r o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła roczny obrót jako dopuszczalny warunek udziału w postępowaniu. Zamawiający może więc w specyfikacji istotnych warunków zamówienia określić minimalny roczny obrót, który stanowić będzie warunek udziału z zakresu sytuacji finansowej lub ekonomicznej.   Ustawa prawo zamówień publicznych nie wprowadza jednak definicji … Continue reading Minimalny roczny obrót jako warunek udziału w postępowaniu – zagrożenia

Jak określić warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej

sytuacja-ekonomiczna-lub-finansowa Przepisem, który zawsze należy wziąć pod uwagę przy określeniu warunków udziału w postępowaniu, jest art. 22 ust. 1a ustawy pzp. Nie określa on rodzajów warunków, ale wskazuje zasady, według których zamawiający obowiązany jest te warunki formułować. Zgodnie z art. 22 ust. 1a ustawy pzp zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane środki dowodowe w sposób: – proporcjonalny do przedmiotu zamówienia, oraz – umożliwiający … Continue reading Jak określić warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej