Jak określić warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej

zdolność techniczna lub zawodowa – dokumenty Ustawą z dnia 22 czerwca 2016r o zmianie ustawy prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzony został między innymi art. 22d ustawy pzp, dotyczący oceny zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy. Przepis ten w ust. 1 rodzajowo określa „cechy” wykonawcy, co do których zamawiający może postawić warunek udziału w postępowaniu tj. wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie oraz potencjał techniczny określony … Continue reading Jak określić warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej