Tajemnica przedsiębiorstwa – zasady postępowania w oparciu o orzecznictwo KIO

0
744

tajemnica przedsiębiorstwa (pdf)

Tematem tego wpisu jest art. 8 ust. 1 oraz art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych czyli tajemnica przedsiębiorstwa oraz jej wpływ na jawność postępowania.

Zastrzeżenie informacji przekazywanej zamawiającemu w ofercie czy też w ramach przedstawianych później dokumentów i oświadczeń, pojawia się w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego stosunkowo często. Niejednokrotnie też tajemnica przedsiębiorstwa wskazana przez wykonawcę staje się dla zamawiającego problemem co do dalszego toku postępowania. Dzisiejsze opracowanie ma stanowić pomoc w przypadku takiej sytuacji.

Opracowanie opiera się na najnowszym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej, a dodatkowo zawiera krótką ściągą opartą na przywołanych wyrokach. Opracowanie nie dotyczy poszczególnych elementów oferty czy później składanych dokumentów i oświadczeń, które mogą zostać ewentualnie uznane jako tajemnica przedsiębiorstwa. Skupiłam się ściśle na zasadach postępowania, zarówno ze strony zamawiającego jak i wykonawcy. Z uwagi na kierunek jednolitej linii orzeczniczej dotyczącej tego tematu, zarówno zamawiający jak i wykonawcy powinni znać obowiązki wynikające z art. 8 ust. 1 i art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Szczególnego znaczenia nabiera to w części dotyczącej terminu i zakresu przedstawienia stosownych wyjaśnień. Spóźnienie się lub w ogóle pominięcie tej kwestii może mieć dla wykonawcy bardzo poważne konsekwencje. Nieprawidłowe zaś postępowanie zamawiającego może oznaczać naruszenie art. 8 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych czyli naruszenie jawności postępowania.

Myślę, że dzisiejsze opracowanie pozwoli usystematyzować wiedzę i będzie stanowić pomocną ściągę z zakresu tajemnicy przedsiębiorstwa.

 

Przydatnej lektury!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here