Termin składania ofert w przetargu nieograniczonym

0
1071

termin składania ofert w przetargu nieograniczonym (pdf)

W dzisiejszym wpisie oczywiście publikacja kolejnej ściągi. Tym razem w ramach omówienia – termin składania ofert w przetargu nieograniczonym.

Ustawa Prawo zamówień publicznych dla każdego trybu postępowania wprowadza odrębne minimalne terminy składania ofert czy też wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zachowanie minimalnych terminów przez zamawiającego jest niezwykle istotne z uwagi na konieczność zapewnienia zgodności prowadzonego postępowania z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Oczywiście ustalając termin składania ofert zamawiający musi dochować zasady określonej w art. 43 ust. 1 ustawy pzp tj. zapewnić, aby termin składania ofert został ustalony z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty. Tym samym nie zawsze do zapewnienia zgodności postępowania z przepisami wystarczy ustalenie minimalnego terminu. Czasami przedmiot zamówienia lub wymagane do złożenia wraz z ofertą dokumenty są na tyle skomplikowane i złożone, że 7 – dniowy lub 14 – dniowy termin składania ofert nie może zostać uznany za wystarczający. Na marginesie warto zwrócić uwagę, że przepisy wprowadzające minimalne terminy dla postępowań powyżej progu unijnego już takiego zastrzeżenia nie zawierają. Prawdopodobnie wynika to z faktu określenia ich na takim minimalnym poziomie, który zapewnia możliwość przygotowania i złożenia oferty w każdym przypadku. Tak więc zamawiający z całą pewnością na to zastrzeżenie musi zwrócić uwagę w przypadku postępowań dla zamówień o wartości poniżej progu unijnego – niejednokrotnie również o dużej wartości.

Niezależnie od powyższego, bardzo często zamawiający ustalają termin składania ofert właśnie na poziomie minimalnym. Czasem wynika to z niewielkiej wartości zamówienia, czasem z nieskomplikowanego przedmiotu zamówienia, a czasem również z uwagi na pilną konieczność udzielenia zamówienia. Dopóki więc wykonawcy mają możliwość przygotowania i złożenia oferty w minimalnym terminie – termin ten będzie wystarczający.

Załączona do wpisu ściąga składa się w istocie z dwóch części. Pierwsza to opis w jaki sposób należy obliczyć minimalny termin składania ofert, aby był on zgodny z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Opis zawiera też wyjaśnienie dlaczego właśnie w taki sposób należy ten termin obliczyć. Druga część natomiast to ściąga z minimalnych terminów dla różnych zamówień w przypadku przetargu nieograniczonego. Warto szczególną uwagę zwrócić na przepisy przejściowe oraz rozróżnienie terminów ze względu na rodzaj zamówienia lub fakt odstąpienia od publikacji części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Przydatnej lektury!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here