Termin związania ofertą i jego przedłużenie

2
1376

termin związania ofertą (pdf)

Do stworzenia załączonej ściągi zainspirowało mnie opracowanie opublikowane na stronie Urzędu Zamówień Publicznych po adresem https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/ogloszenie-postanowienia-trybunalu-sprawiedliwosci-ue-w-sprawie-c-3517-saferoad-grawil-et-saferoad-kabex. Dotyczy ono orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości i w zasadzie porządkuje kwestie dotyczące terminu związania ofertą, jego przedłużenia, a także skutków braku zgody wykonawcy na takie przedłużenie. Ponadto opracowanie Urzędu Zamówień Publicznych uwzględnia zmiany przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w tym zakresie wprowadzone nowelizacją w ubiegłym roku.

Dzisiejsza ściąga dotyczy w szczególności art. 85 oraz pośrednio art. 89 ust. 1 pkt. 7a i 7b ustawy  Prawo zamówień publicznych. Podsumowuje dopuszczalne tymi przepisami działania, wskazuje zakres uprawnień zamawiającego i wykonawcy w tym zakresie, a także skutki braku zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Przywołuje również najważniejsze, w mojej ocenie, cytaty z opracowania Urzędu Zamówień Publicznych. Te wskazane w ściądze mogą stanowić bardzo przydatny argument w praktyce prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

W ściądze zawarłam również wskazówki, które mogą być przydatne przy podejmowaniu decyzji w trakcie prowadzonej procedury zarówno ze strony zamawiającego jak i wykonawców. Wskazówki zwracają też uwagę na elementy, które powinni uwzględnić wykonawcy, aby chronić własny interes prawny. Podjęcie odpowiednich czynności przez samego wykonawcę może w pewnych sytuacjach ochronić jego ofertę przed odrzuceniem. Termin związania ofertą jest niezbędny do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Tym samym przez niedopatrzenie, zaniechanie określonych czynności związanych z przedłużeniem terminu związania ofertą, zamawiający może być zobowiązany do odrzucenia tej oferty.

Dla zamawiającego znajomość reguł postępowania odnoszących się do terminu związania ofertą jest szczególnie istotna ponieważ bezpośrednio wpływa na prawidłowość prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wybór jako najkorzystniejszej oferty, która zgodnie z obowiązującymi przepisami powinna zostać odrzucona, stanowi poważne naruszenie mające bezpośredni wpływ na wynik danego postępowania.

W związku z powyższym dzisiaj proponują powtórzenie i uporządkowanie zagadnień dotyczących terminu związania ofertą i jego przedłużenia.

 

Przydatnej lektury!

 

2 KOMENTARZE

    • Witam,
      Zgadza się, proszę jednak przeczytać argumentację zawartą w opinii UZP (link we wstępie). W mojej ocenie, z uwagi na powołane przepisy, stanowisko wyrażone w wyroku pozostaje aktualne na gruncie nowej dyrektywy.
      Pozdrawiam

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here