Unieważnienie postępowania – przesłanki z art. 93 pzp i Protokół z postępowania (pkt. 19)

0
1095

unieważnienie postępowania i pkt. 19 protokołu (pdf)

Tym razem jako temat opracowania kolejny punkt protokołu z postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. I ponownie ponieważ punkt jest stosunkowo prosty, jako dodatek przegląd przesłanek pozwalających na unieważnienie postępowania tj. analiza art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych w części określającej przesłanki unieważnienia.

Bezwzględnego podkreślenia wymaga fakt, że przesłanki dopuszczające unieważnienie postępowania i wskazane w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowią katalog zamknięty. Zamawiający unieważniając prowadzone postępowanie, zobowiązany jest do wykazania zaistnienia co najmniej jednej z nich. Jeżeli zaś zamawiający unieważniłby postępowania i nie wykazał spełnienia chociaż jednej przesłanki z tego katalogu, oznaczałoby to bezprawne ze strony zamawiającego unieważnienie postępowania.

Warto również zaznaczyć, że przesłanek tych w żadnym zakresie nie wolno interpretować rozszerzająco. Wynika to jednoznacznie z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej. Tym samym wszystkie przesłanki wskazane w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych zezwalające na unieważnienie prowadzonego postępowania – muszą być traktowane literalnie w sposób wynikający z ich treści.

Szczególnego zwrócenia uwagi wymagają przesłanki z art. 93 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wynika to w szczególności z faktu, że nie są one tak jednoznaczne w interpretacji jak ma to miejsce w przypadku pozostałych przesłanek. Dlatego w ściądze dla tych dwóch przesłanek przedstawiam dodatkowo orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, które powinno pozwolić zrozumieć ich treść i przyjętą w orzecznictwie interpretację.

Z uwagi na skutki czynności unieważnienia postępowania prawidłowość czynności zamawiającego jest naprawdę ważna. Wykonawcy niezainteresowani unieważnieniem postępowania, w którym biorą udział, mogą zasadność takiego unieważnienia sprawdzać i podważać. Tym bardziej istotne jest więc właściwe zrozumienie i zastosowanie przesłanek wskazanych w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych – dopuszczających unieważnienie postępowania. Jest to umiejętność ważna zarówno dla zamawiającego dążącego do zapewnienia prawidłowości przeprowadzonego postępowania jak i dla wykonawców, w których interesie jest uzyskanie danego zamówienia publicznego, a nie unieważnienie postępowania.

 

Przydatnej lektury!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here